Rotacja pracowników to sytuacja, z którą ma do czynienia każdy pracodawca. Istotnie wpływa ono na funkcjonowanie firmy. Przyczyn tego zjawiska jest co najmniej kilka. Ważne jest jednak to, że w ostatnich latach jest ono nasilone. W związku z tym warto zastanowić się, jak można zapobiegać nadmiernej rotacji pracowników.

3 główne powody odchodzenia pracowników według raportu Work Institute z 2019 roku

  • Zły sposób zarządzania firmą – składają się na to: brak porozumienia z menedżerem, jego niskie kompetencje oraz nieprofesjonalne podejście;
  • Brak balansu między życiem prywatnym a zawodowym – jego brak może być spowodowany m.in. nieelastycznymi godzinami pracy;
  • Niewystarczające możliwości rozwoju – jest to najczęściej wskazywany powód rezygnacji z pracy.

W odróżnieniu do przyczyn niezależnych, są to powody, na które pracodawca może próbować wpływać, aby zatrzymać pracowników na dłużej.

4 sposoby zapobiegania rotacji pracowników według raportu ACAS

  • Okazywanie pracownikom szacunku, docenianie ich oraz dawanie większej autonomii w wykonywaniu ich obowiązków;
  • Dopasowywanie wynagrodzeń do aktualnych warunków poprzez obserwację stawek, jakie oferuje konkurencja;
  • Dbanie o to, by w firmie panowały warunki sprzyjające pracy, które pozwalają na spełnienie fizycznych i psychicznych potrzeb pracowników;
  • Stworzenie możliwości rozwoju poprzez organizowanie szkoleń, nauki języków obcych itp.

W ramach kursu dla “Szczęśliwych Karierowiczek” dowiesz się więcej, jak tworzyć warunki sprzyjające Twojej satysfakcji z pracy. Zapraszamy!

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">