Niejednokrotnie od samego faktu wystąpienia konfliktu ważniejsze jest to, w jaki sposób go rozwiążemy. Udział w konflikcie, sporze, jest nieunikniony,liczy się więc umiejętność i strategia ich rozwiązywania.

Badacze tej problematyki – Thomas i Kilmann zaproponowali 5 strategii radzenia sobie z konfliktami. Która z nich wydaje Ci się najciekawsza? Jak wykorzystać je w praktyce?

Unikanie – to pierwsza z nich. Osoby stosujące tę strategię bagatelizują istnienie konfliktu (np. uważają, że go nie ma) lub rezygnują z wdania się w potencjalnie sporną sytuację. W takim przypadku rezygnujemy z przedstawienia własnych racji i pokazania swojej asertywności. Z drugiej strony unikanie może być właściwą strategią, jeśli wiemy, że konflikt będzie dla nas bardzo kosztowny i z dużym prawdopodobieństwem przegrany.
Dostosowanie – ta strategia polega na poświęceniu własnych potrzeb na rzecz drugiego i stosują ją zwykle osoby, które jako priorytet stawiają utrzymanie dobrych relacji z drugą stroną.
Rywalizacja – jest to sposób przeciwny do dostosowania. Rywalizację podejmują osoby o wysokiej asertywności nastawione przede wszystkim na własne korzyści.
Kompromis – to droga środka polegająca na dążeniu do osiągnięcia rozwiązania, w którym obie strony coś zyskują, ale też z czegoś rezygnują.
Współpraca – wymaga ona uwspólnienia interesów obu stron, co sprawia, że jest to czasochłonna strategia, jednak w przypadku dojścia do porozumienia daje najlepsze efekty.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">