Asertywność, czyli sztuka skutecznego wyznaczania granic, to umiejętność, którą niektórzy mogą pomylić z agresją. Bycie asertywnym to tak naprawdę bycie tym, kim się jest naprawdę, a jednocześnie uznawanie i respektowanie punktów widzenia innych osób. To niejako negocjowanie i dochodzenie do kompromisu, a nie zdobywanie wszystkiego, czego się chce za wszelką cenę. Dlaczego asertywność można pomylić z agresją i dlaczego nie powinniśmy mieszać tych dwóch pojęć? Gdzie leży granica między asertywnością a agresją?

Asertywność a agresja – rozróżnienie pojęć

W tym miejscu warto podkreślić, że asertywności nie można mylić z agresją. Ta druga bowiem nie jest zachowaniem asertywnym. Jej celem jest wyłącznie wygrana własna i pokonanie innych. Asertywność z kolei oznacza korzystanie z własnych praw bez naruszania praw oponentów.  Jest ona niejako remedium na agresję. Człowiek, jak to dawno już zauważył Eliot Aronson, jest istotą społeczną, w związku z powyższym nieustannie uczy się funkcjonować w społeczeństwie. Jest też nieustannie narażony na wpływ innych osób, niekoniecznie ten dobry. Uczy się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, które często są dla niego niekomfortowe. Przy pomocy zachowań asertywnych jest w stanie stanąć w obronie własnych interesów, czy też uzasadnionych praw, bez krzywdzenia innych ludzi. Swobodnie wyraża własne uczucia i opinie. Tak więc asertywność i agresja to zupełnie odmienne sposoby komunikowania tego, co myślimy, czujemy, co nam się podoba, a co nie.

Postawa agresywna – jej przyczyny i skutki

Przyczyn postawy agresywnej można upatrywać już w dzieciństwie. Bycie agresywnym daje nam bowiem złudne poczucie siły i buduje autorytet. Wśród przyczyn takiej postawy wymienia się m.in.:

 • obawę, że nie uzyskamy tego, co chcemy osiągnąć,
 • brak wiary w siebie i swoje umiejętności,
 • brak reakcji na działania wcześniej podejmowane
 • przymus wyładowywania złości,
 • brak samokontroli,
 • poczucie wyższości nad innymi,
 • chęć zwrócenia na siebie uwagi,
 • potrzeba manipulacji innymi ludźmi.

Postawa taka niesie za sobą jednak negatywne skutki, takie jak:

 • konflikt z otoczeniem,
 • utrata sympatii, szacunku innych,
 • brak szacunku do siebie,
 • stres,
 • kłopoty ze zdrowiem,
 • przemoc fizyczna.

Postawa asertywna – jej przyczyny i skutki

Postawa asertywna wynika z:

 • chęci kontrolowania własnego życia,
 • uczciwości,
 • unikaniu kłamstwa,
 • niechęci do ranienia innych osób,
 • wiary w siebie,
 • chęci realizacji własnych celów życiowych.

W przeciwieństwie do postawy agresywnej, asertywność niesie skutki, takie jak:

 • etykietka pewnej siebie osoby,
 • możliwy brak sympatii za wyrażanie własnego zdania,
 • wzrost skuteczności działań,
 • szacunek dla siebie i otoczenia,
 • pozostawanie w zgodzie ze sobą.

Jak odróżnić postawę agresywną od asertywnej – podsumowanie.

Postawa asertywna skupia się na rozróżnianiu faktów od opinii. Stosowane są zwroty w pierwszej osobie typu: „Moim zdaniem”. Osoba nie obwinia innych, stosuje konstruktywną krytykę, a jednocześnie stanowczo wyraża własne zdanie. Ponadto daje sugestie oraz szuka najlepszego rozwiązania problemu bez narzucania swojego zdania innym. Osoba asertywna chce być częścią grupy.

Postawa agresywna z kolei skupia się na zadawaniu pytań zastraszających. Stosowane są zwroty typu „Ty musisz”. Osoba obwinia innych, często również bezpodstawnie krytykuje. Nierzadko także wydaje instrukcje, nakazy, a także rozkazuje narzucając własne zdanie. Osoba agresywna chce kontrolować grupę.

Asertywność nie jest cechą wrodzoną. Każdy z nas może się jej nauczyć. Zacznijmy od sztuki przyjmowania komplementów, a następnie nauczmy się odmawiać, w sposób stanowczy, uczciwy i bez usprawiedliwień.

Asertywność a agresja
data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">