Pewność zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, dobra atmosfera w miejscu pracy czy jasno wytyczona ścieżka kariery – to tylko przykładowe pozycje z długiej listy czynników, na które wskazują respondenci, pytani o to, co motywuje ich do pracy.

Nad tematem procesu motywowania od lat łamią sobie głowy zarówno psychologowie, jak i praktycy biznesu, próbując znaleźć uniwersalną receptę na utrzymanie zapału do wykonywania codziennych zadań zawodowych. Trudności sprawie dodają różnice międzypłciowe, które sprawiają, że te same motywatory mogą zupełnie inaczej działać na kobiety niż na mężczyzn. W tym artykule postaramy się bliżej przyjrzeć czynnikom motywującym kobiety do pracy i porównać, jak na tym tle wypadają mężczyźni.

Wysoka pensja to nie wszystko

Jak wynika z badań zrealizowanych przez Hays Poland na grupie ponad 1600 pracowników zatrudnionych w centrach outsourcingowych w Europie Środkowo-Wschodniej, kobiety znacznie bardziej niż mężczyźni cenią sobie świadczenia pozapłacowe. O ile dla mężczyzn kluczowa jest wysoka pensja zasadnicza, o tyle Panie znacznie częściej wiążą satysfakcję z pracy z szerokim pakietem benefitów. Ceni je ponad ⅔ kobiet, gdy odsetek Panów deklarujących ich istotność nie przekracza 50%. W tym kontekście obowiązujące od stycznia 2018 roku w Islandii nowe prawo zrównujące pensje na tych samych stanowiskach, niezależnie od płci – choć jak najbardziej zasadne – może wcale nie przełożyć się na podniesienie motywacji do pracy wśród przedstawicielek płci pięknej.

Z drugiej strony jednak my kobiety wiemy, że świadomość nierównego traktowania może być dla nas bardzo demotywująca, wzbudzać poczucie bezsilności i niesprawiedliwości, tak więc decyzja prawna w Islandii ma zapewne ogromny wpływ na kobiety tam pracujące, dodaje im skrzydeł, zachęca, by wierzyć w siebie i wartość swojej pracy!

Równowaga między życiem osobistym i zawodowym oraz możliwość rozwoju

Czynnikiem różnicującym kobiety i mężczyzn okazał się także stosunek do możliwości rozwoju w miejscu pracy. Panowie oczekują przede wszystkim, że pracodawca wyposaży ich w fizyczne atrybuty sukcesu (np. samochód czy telefon luksusowej marki). Kobiety wyżej cenią dostęp do szkoleń, studiów czy innych form doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Za istotne uznają także rozwiązania z zakresu work-life balance takie jak np. elastyczne podejście do czasu pracy i godzin, w których pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, czy możliwość wypracowywania części etatu w ramach home-office.

Na koniec warto jeszcze zastanowić się, jakie są najbardziej demotywujące czynniki, które wpływają na podjęcie decyzji o zmianie miejsca pracy. Wymienić tu należy m.in. poczucie niedocenienia, stres spowodowany nadmiarem obowiązków lub niezdrowymi relacjami z przełożonymi lub współpracownikami, a także brak możliwości awansu.

My kobiety patrzymy na nasze życie o wiele bardziej holistycznie, naszą ambicją jest, by wszystkie kawałki układanki pasowały do siebie i byśmy my w niej czuły się dobrze we wszystkich naszych życiowych rolach.

Tego życzę nam wszystkim – kobietom i mężczyznom!

Wszystkiego dobrego!