Nie będzie wielkim zaskoczeniem, gdy powiemy, że mianem autorytetu określa się kogoś cieszącego się swego rodzaju uznaniem lub prestiżem (ze względu na posiadane stanowisko, kompetencje lub władzę). Z punktu widzenia psychologii autorytetem można natomiast nazwać osobę, której sugestiom łatwo się ulega. Posiadanie autorytetu jest niezwykle istotne w kontekście zarządzania innymi.

Wpływ autorytetu na motywowanie innych — czy autorytetem powinna być kobieta biznesu?

Badanie przeprowadzone w 2015 roku przez A. Karakostasa i D. J. Zizzo, naukowców specjalizujących się w ekonomii eksperymentalnej, wskazują na istotny związek pomiędzy posiadaniem autorytetu a motywowaniem innych. Test polegał na swego rodzaju grze, w której uczestniczyło 390 studentów dobranych w pary. Każdy z nich otrzymywało określoną sumę pieniędzy, przy czym miał możliwość zmniejszenia kwoty posiadanej przez partnera poprzez wniesienie odpowiedniej opłaty ze swojej puli. Studenci byli poddawani wpływowi ze strony osób będących już po studiach. Badanie wykazało, że nawet 60% badanych poddawało się działaniu autorytetu (wynikającego z faktu ukończenia studiów), nawet jeśli forsowana decyzja narażała ich na straty finansowe. Można zatem założyć, że siła autorytetu może przewyższać nawet chęć osiągania korzyści finansowych.

Jak budować autorytet?

Stanie się autorytetem dla zespołu to proces wieloetapowy. Składają się na niego takie czynniki jak:

  • jakość relacji z pracownikami, a więc otwarta i szczera komunikacja, umiejętność chwalenia innych oraz chęć niesienia pomocy,
  • konsekwentne egzekwowanie poleceń, a więc nie tylko chwalenie, ale również wymaganie, aby zadania były wykonywane,
  • skuteczne zarządzanie zespołem, czyli stwarzanie pracownikom najlepszych warunków do właściwego wykonywania obowiązków, w tym zapewnienie odpowiedniej ilości osób oraz przydzielanie zadań dostosowanych do ich kompetencji,

Chcąc rozwijać się jako przywódca, a tym samym zwiększać swój autorytet, warto ćwiczyć przede wszystkim umiejętności miękkie. Skutecznym sposobem są sesje z trenerem specjalizującym się w rozwoju osobistym.

Jako osoba kierująca zespołem nie możesz pozwolić sobie na niedoszacowanie wpływu, jaki wywierasz na swoich ludzi – ten wpływa zawsze ma miejsce, pytanie tylko, czy jest on taki, jaki chciałbyś/chciałabyś, żeby był. W budowaniu autorytetu liczy się świadomość i intencjonalność, a więc niepozostawianie tego ważnego obszaru funkcjonowania  lidera zwykłemu przypadkowi.

 

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">