Coaching jako zawód opiera się na zdobyciu i wykorzystywaniu określonych umiejętności, ale drugim ważnym elementem tej profesji są także cechy samego coacha. W wykonywaniu tego zawodu ważna jest praca z ludźmi. Relacja coach-klient może w dużej mierze zależeć od cech coacha, który łącząc je z odpowiednim warsztatem pracy, ma wtedy dużą szansę na owocną i udaną współpracę z klientem.

Cechy dobrego coacha biznesowego

W przypadku tego zawodu istotne jest posiadanie rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Uskutecznia i ułatwia ona nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, tak istotnych w tej branży. Dzięki inteligencji emocjonalnej coach jest w stanie kierować się w swojej pracy intuicją, potrafi wyczuć potrzeby klienta oraz zbudować zaufanie, które jest podstawą współpracy. Ważna jest też zdolność aktywnego słuchania, ale też jasnego i zrozumiałego komunikowania tego, co chce się przekazać. Komunikowanie powinno być dostosowane do konkretnego odbiorcy. Dzięki temu dobry coach jest w stanie lepiej zrozumieć osobę, z którą pracuje. Lepsze zrozumienie potrzeb klienta przenosi się na lepsze efekty pracy. W byciu coachem pomaga otwartość na różne sytuacje, nowe doświadczenia i osoby. Wartościową umiejętnością jest także zdolność odpowiedniego posługiwania się poczuciem humoru w celu wytworzenia odpowiedniej atmosfery. Dobry coach powinien wyróżniać się także wysokim poziomem stabilności emocjonalnej, która umożliwi mu działanie w różnych sytuacjach. Oprócz tego powinno cechować go/ją dążenie do rozwoju. Bycie coachem to ciągłe dopasowywanie się do nowych warunków społecznych i bycie gotowym na sprostanie nowo pojawiającym się wymaganiom rynku pracy. Stąd też potrzeba bycia elastycznym i aktywnym. Można to realizować na przykład poprzez ciągłe doszkalanie się i ulepszanie dotychczasowych rozwiązań. Ponieważ praca coacha dotyczy głównie relacji międzyludzkich, bardzo ważne jest też zachowanie etyki i dbanie o zachowanie suwerenności osób, z którymi pracuje.

Kompetencje coachingowe

Cechy, które wymieniono do tej pory, można nazwać umiejętnościami coachingowymi. Można jednak także wyróżnić kompetencje coachingowe, które w pewien sposób łączą się z umiejętnościami, ale nie są tym samym. Kompetencje coachingowe wynikają z wykształcenia, odpowiedniej akredytacji i standardów przewidzianych dla zawodu coacha. Są one równie ważne co umiejętności, ponieważ te dwa elementy wzajemnie się uzupełniają i uskuteczniają. Razem składają się na to, co powinno wyróżniać dobrego coacha.

Zapraszamy na zajęcia z profesjonalnym coachem, dzięki któremu zrealizujesz swój wewnętrzny potencjał, wypracujesz plan rozwijania swojej kariery i wprowadzisz harmonię między swoim życiem prywatnym i zawodowym – https://kurs.monikaschwertner.com/.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">