Empatia to jedna z kluczowych umiejętności społecznych umożliwiająca m.in. nawiązywanie dobrych relacji z innymi, dzięki temu, że jesteśmy zdolni do współodczuwania z nimi ich przeżyć i emocji. Czy jednak jest ona potrzebna w pracy? Czy empatia, czyli na przykład współodczuwanie emocji współpracowników i klientów jest potrzebna? Czy pomaga ona w wykonywaniu codziennych obowiązków, a może wręcz przeciwnie?

Czym jest empatia?

Przede wszystkim umiejętnością społeczną, która pozwala nam rozumieć innych ludzi. lepiej Jest to jedna z kluczowych kompetencji, na którą coraz częściej kładą nacisk przyszli pracodawcy. Inteligencja emocjonalna sprawdza się bowiem m.in. podczas rozmów, testów rekrutacyjnych, a także w trakcie negocjacji handlowych z klientami.

Empatia jest obecnie uznawana za jedną z najważniejszych umiejętności przyszłości, na co zwrócono uwagę już w 2016 roku w opublikowanym artykule w Word Economic Forum. Podkreślano wówczas, że jest to jedna z tych cech ludzkich, której nie zastąpi ani sztuczna inteligencja (Al), ani też Big Data czy statystyka.

Czy empatia w pracy pomaga czy przeszkadza?

Dzięki empatii człowiek jest w stanie pomóc drugiej osobie, zrozumieć ją, a nie tylko oceniać. Potrafimy wczuć się w  sytuację tej osoby. Nie oceniamy, co dzieje się w jej życiu, a staramy się ją zrozumieć.

Jesteśmy tylko ludźmi i każdemu z nas może zdarzyć się tzw. „gorszy dzień”. Nic dziwnego, że bywają momenty, kiedy nie możemy skupić się na naszych obowiązkach, nie jesteśmy efektywni. Empatia pozwala na to, byśmy zostali wtedy zrozumiani przez innych. Nikt nas nie ocenia, wręcz przeciwnie poprzez swoje zrozumienie oferuje nam wsparcie.

Dzięki empatii jesteśmy w stanie pomóc drugiej osobie. I nie wpływa to negatywnie na efektywność firmy, lecz buduje więź między pracownikami, a także poprawia atmosferę w zespole.

Empatia jest więc swego rodzaju inwestycją w budowanie środowiska, którego częścią chcą być ludzie. Miejscem, które inspiruje do rozwoju i robienia czegoś jeszcze lepiej. Świadomość tego, że możemy liczyć na innych sprawia, że swobodnie czujemy się w ich towarzystwie. A wszelkie problemy, czy trudności rozwiązywane są bez wzajemnego obwiniania się.

Empatia w relacjach z klientami?

Empatia w relacjach z klientami to po prostu umiejętność postawienia się na miejscu klienta, aby zrozumieć to, przez co przechodzi i jakie są jego potrzeby. Dzięki niej możemy przedstawić mu ofertę idealnie skrojoną do jego potrzeb. Znajomość tego, czego potrzebuje klient, pozwala nam zaprezentować korzyści płynące z oferty w autentyczny sposób. Skupiamy się bowiem wtedy na dobrze rozumianych potrzebach naszego kontrahenta.

Warto jednak zaznaczyć, że empatia jest umiejętnością, która nie przychodzi każdemu w sposób naturalny. Rozwijanie empatii może wymagać świadomego wysiłku. Ćwiczenie umiejętności społecznych jest kluczem do budowania efektywnych zespołów, zaangażowanych w swoją pracę i chętnie ją wykonujących.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">