Obranie właściwej ścieżki zawodowej jest niezwykle ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Satysfakcja z wykonywanej pracy to jedna z głównych składowych ogólnego poczucia szczęścia. Ocena kompetencji zawodowych powinna być przeprowadzana u wszystkich osób rozpoczynających karierę.

Jak efektywnie mierzyć kompetencje zawodowe?

O sprawdzonych metodach na znalezienie życiowego powołania można przeczytać w pracy pt. „Metody pomiaru kompetencji zawodowych” autorstwa Pawła Jurka (praca powstała w ramach badań prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy). Pojęcie predyspozycji zawodowych zostało w niej ujęte na dwóch płaszczyznach, zgodnie z dwoma podejściami: behawioralnym oraz różnic indywidualnych.

  • W pierwszym podejściu (podejście behawioralne) należy przyglądać się predyspozycjom zawodowym poprzez zwracanie uwagi na zachowania towarzyszące wykonywaniu określonych zadań (entuzjazm, radość, zmęczenie, frustracja itp.).
  • Z kolei podejście drugie (analiza predyspozycji zawodowych z perspektywy różnic indywidualnych pomiędzy jednostkami) analizuje cechy osobowości, które mają wpływ na to, że pewne zajęcia są dla nas interesujące, a pewne nie.

Narzędzia stosowane do określania predyspozycji zawodowych dają również wiele wskazówek na temat, jak powinno wyglądać efektywne zarządzanie zespołem

Istnieje długa lista narzędzi pomiaru predyspozycji zawodowych. Wśród nich znajduje się między innymi kwestionariusz CTRQ (Alta), który bada osobowość, a także zdolność do wykonywania określonych ról w zespole. Nieco bardziej złożonym testem jest metoda Thomas International, która pozwala przeanalizować osobowość, emocje, motywację, postawy oraz reakcje w sferze zawodowej. Chcąc dokładnie zbadać swoje predyspozycje zawodowe, warto wykonać również Kwestionariusz Osobowości Zawodowej. Tego rodzaju testy wykonuje się nie tylko indywidualnie i na własną potrzebę, są one coraz częściej wykorzystywane przez osoby, które chcą efektywnie zarządzać zespołem, pracują w strukturach HR oraz szukają partnerów do realizacji ambitnych planów i projektów zawodowych. W każdej sytuacji sprawdzi się również badanie Gallup Strengths Finder, pomagający zidentyfikować mocne strony danej osoby.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">