Trening mindfulness to nic innego jak nauka uważności czyli kierowania naszej uwagi tam, gdzie chcemy i tylko na jedną rzecz jednocześnie. Metoda ta czerpie z buddyzmu, ale wykorzystuje również nowoczesną psychologię. Jej głównym skutkiem jest redukcja stresu, a co za tym idzie – większa efektywność pracy, doprowadzanie zadań do końca, silniejsza odporność psychiczna i fizyczna. Nic więc dziwnego, że uważnością interesuje się coraz więcej firm i szuka sposobów, jak tą metodę wykorzystać w biznesie.

Trening inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna pozwala nam walczyć ze zgubnym nawykiem prokrastynacji i pomaga nam w realizacji naszego potencjału. Dzięki umiejętności rozpoznania swoich emocji potrafisz nad nimi zapanować w trudnych sytuacjach, a Twoje zachowanie jest przykładem dla innych. Znając swoje słabe strony, umiesz przekuć je w coś dobrego. Będąc uważnym, kontrolujesz, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z innymi: jako członek zespołu, lider grupy czy szef.

Efektywność działania

Mindfulness jest w stanie wpłynąć na efektywność naszych działań w miejscu pracy. Dzięki uważności na drugiego człowieka rzadziej dochodzi do sytuacji konfliktowych między pracownikami. Lepsza komunikacja w zespole daje podwaliny ku temu, by założone cele realizowane były systematycznie i optymalnie. Zespół z łatwością będzie podążał za liderem, potrafiącym realnie ocenić swoje mocne i słabe strony. Uważny przywódca scala grupę, potrafiąc zoptymalizować jej mocne strony, nadając pracy właściwy rytm i kierunek. Skupiona uwaga i klarowne myślenie wpływa na przemyślane i efektywne decyzje biznesowe na wyższych szczeblach.

Dzięki uważności jesteśmy tu i teraz. Skupiamy się na obecnym problemie, nie analizując przeszłości, ani nie wybiegając zbyt daleko w przyszłość. Nerwowość często towarzysząca obawom, że z czymś nie zdążymy na czas, że coś się nie uda, ustępuje miejsca spokojnemu dążeniu do zrealizowania celu. Z kolei spokój pomaga zauważyć możliwość wielu rozwiązań, mnogość dróg prowadzących do sukcesu. Spojrzenie z dystansu ułatwia ocenę sytuacji, w której się znajdujesz, osąd sytuacji firmy w jej rynkowym otoczeniu, relacje wewnątrz firmy. W biznesie ogromne znaczenie ma również uważność w relacjach. To bardzo istotna korzyść ułatwiająca funkcjonowanie wśród współpracowników, pomagająca w relacjach pracownik-szef. Będąc uważnym, stajesz się dobrym słuchaczem, a to wpływa na jakość Twoich rozmów, prezentacji dla klienta czy prowadzonych negocjacji. Będąc uważnym, dostrzegasz więcej i możesz więcej.
Na dodatek dzieje bez zbytniego spalania siebie, ale z dbałością o własną energię.