Wybierając zawód, kierujemy się różnymi powodami. Dla jednych mogą to być zainteresowania, dla innych pieniądze lub na przykład tradycje rodzinne. Nie wszyscy pamiętają o jeszcze jednej cesze zawodów. Jest to szacunek społeczny, jakim cieszy się dana profesja. Jakie zawody są w naszym społeczeństwie najbardziej poważane, a które tracą społeczny szacunek?

Strażacy na pierwszym miejscu

Badania przeprowadzone w 2019 roku przez CBOS wykazały, że zawodem, który Polacy darzą największym poważaniem jest zawód strażaka. Profesja ta utrzymuje się na pierwszym miejscu już od kilku lat. Na drugim miejscu uplasował się zawód pielęgniarki. Ten zawód zanotował wzrost szacunku społecznego na przestrzeni lat. Trzecią pozycję w badaniu zajęła profesja robotnika wykwalifikowanego, na przykład tokarza lub murarza. Również w tym przypadku zauważono duży wzrost społecznego poważania w ostatnich latach. Taki sam wynik jak robotnik wykwalifikowany uzyskał zawód górnika. Tuż za tymi dwiema profesjami znalazł się profesor uniwersytetu. Jest to pięć najbardziej poważanych zawodów wśród polskiego społeczeństwa. Wymienione zawody są profesjami bardzo ważnymi dla społeczeństwa. Wymagają wysiłku i poświęcenia, zwłaszcza w przypadku strażaków czy pielęgniarek. Są to zawody wykonywane często w trudnych warunkach lub wymagające poszukiwanych i wartościowych umiejętności i kompetencji. W przypadku zawodu profesora uniwersytetu szacunek społeczny zapewne wynika z długiej drogi, jaką należy przejść, aby uzyskać taki tytuł. Osoba go posiadająca może też kojarzyć się z autorytetem czy posiadaniem szczegółowej wiedzy na dany temat.

Najmniej poważany, czyli…polityk?

Z kolei na końcu rankingu przygotowanego przez CBOS znajdziemy pozycje zawodowe związane głównie z polityką. Na ostatnim miejscu znajduje się profesja działacza partyjnego, przed nim uplasowali się kolejno makler giełdowy, poseł na sejm, radny gminny i minister. Niska opinia na temat tych zawodów utrzymuje się od kilkunastu lat.

Wciąż szukasz dla siebie właściwej ścieżki zawodowej? Weź udział w kursie online dla Szczęśliwych Karierowiczek. Gwarantowane poszerzenie horyzontów i zdobycie cennych kompetencji miękkich, które pomogą między innymi w odkryciu własnego powołania.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">