Jak wygląda obecnie sytuacja kobiet, jeśli chodzi o zajmowanie kierowniczych stanowisk? Czy w Polsce mamy do czynienia z wyrównaniem liczby mężczyzn i kobiet na najwyższych stanowiskach czy też kobiety są niedoreprezentowane?

Co mówią dane statystyczne?

Według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych mężczyzn prowadzących taką działalność jest dwa razy więcej niż kobiet. Mężczyźni przeważają liczebnie również według danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

  • W zarządach spółek zasiada 253 tys. kobiet, natomiast w przypadku mężczyzn ta liczba osiąga 518 tys.
  • Wyraźne różnice widać także, jeśli chodzi o zajmowanie stanowiska prezesa w firmach. Kobiet na takiej pozycji jest 88,7 tys., podczas gdy mężczyzn 167,6 tys.
  • Najwięcej kobiet zasiada w zarządach spółek partnerskich. Stanowią w nich 47,7% członków zarządów. Z kolei najmniej jest ich w oddziałach zagranicznego przedsiębiorcy. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to kategoria, w której najczęściej występują zarządy z w pełni żeńskim składem. Jednak zarządów składających się tylko z mężczyzn jest więcej bez względu na rodzaj spółki. Porównując także takie podmioty jak stowarzyszenia czy fundacje, można dostrzec przewagę liczebną mężczyzn.
  • Najbardziej wyrównana sytuacja panuje w związkach zawodowych i spółdzielniach. W tych podmiotach kobiety stanowią odpowiednio 45,4% i 45,6%.

Inne charakterystyki kobiet na kierowniczych stanowiskach

Warto przyjrzeć się także innym danym dotyczącym kobiety w przedsiębiorstwach i firmach. Ze statystyk można dowiedzieć się także, że członkinie zarządu najczęściej mają imię Anna. Zróżnicowanie jest też widoczne w poszczególnych województwach. Największy odsetek kobiet w zarządach posiada województwo mazowieckie, a najniższy opolskie.

Chcesz powiększyć grono kobiet piastujących stanowisko kierownicze? Zacznij od kursu dla Szczęśliwych Karierowiczek organizowanym w naszej firmie. Serdecznie zapraszamy!

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">