Z badań przeprowadzonych przez firmę Zenger Folkman – zajmującą się oceną i rozwojem kompetencji przywódczych oraz ich wpływem na rezultaty biznesowe – wynika, że kobiety są bardziej efektywnymi liderami niż mężczyźni.

Badanie miało charakter globalny i objęło ponad 7000 menedżerów obojga płci. Analiza zebranych danych pokazała, że kobiety wciąż są niedoreprezentowane na stanowiskach kierowniczych. Kiedy już jednak sprawują funkcje przywódcze, radzą sobie znacznie lepiej niż mężczyźni. Z czego wynika ta różnica? Autorzy badania argumentują, że kobiety muszą się bardziej starać, aby udowodnić, że zasługują na awans, w związku z czym są przygotowane na duży wysiłek i konieczność działania w warunkach silnej presji. W omawianym badaniu dokonywano pomiaru 16 cech różnicujących tj. takich, które odróżniają prawdziwych liderów od przeciętnych zarządzających. W kontekście 12 z nich lepsze rezultaty uzyskały kobiety. Przyjrzyjmy się teraz bliżej kilku wybranym cechom, próbując jednocześnie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego okazują się one takie ważne z punktu widzenia skuteczności przywództwa.

Dbają o własny rozwój

Kobiety częściej niż mężczyźni dbają o własny rozwój. Są bardziej zainteresowane udziałem w różnego typu szkoleniach czy kursach podnoszących ich kompetencje. Są bardziej otwarte na nowe informacje, a także są bardziej skłonne dzielić się z innymi swoim doświadczeniem.

Budują relacje i dbają o pracę zespołową

Kobiety doskonale zdają sobie sprawę, że dobra atmosfera w zespole stanowi bazę do osiągania długofalowych sukcesów. Potrafią budować relacje oparte na zaufaniu, empatii i wzajemnym zrozumieniu i właściwie dobierać pracowników pod względem charakterologicznym.

Skutecznie się komunikują

Szefowe-kobiety potrafią skuteczniej niż mężczyźni na tożsamych stanowiskach komunikować swoje odczucia, zamiary czy wątpliwości. Kobiety doceniają znaczenie komunikatów niewerbalnych, sprawniej się nimi posługują, a także potrafią trafnie je odczytywać.

Postępują uczciwie i zgodnie z wartościami

Kobiety wypadają też znacznie lepiej od mężczyzn pod względem uczciwości i przywiązania do wartości (w badaniu Zenger Folkman różnica na rzecz kobiet wyniosła aż 7 punktów procentowych). Mając kobietę za szefową, możemy oczekiwać, że w pracy będą obowiązywać jasne zasady, a jako pracownicy nie będziemy stawiani przed moralnie dwuznacznymi wyborami.

Inspirują i motywują innych do wyjątkowych osiągnięć

Ostatnią już cechą, w której zarysowuje się wyraźna przewaga kobiet, jest zdolność do motywowania zespołu oraz dbanie o jego samorozwój. Szefowe są bardziej skłonne do stosowania innowacyjnych strategii motywacyjnych, jak np. oferowanie rozwiązań z obszaru work-life balance.