Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć odpowiednie kompetencje. Dotyczą one przede wszystkim efektywnego zarządzania innymi. Jakie umiejętności są niezbędne u managera? Przedstawiamy siedem najważniejszych!

Przywództwo

Zadaniem kadry zarządzającej jest przede wszystkim wskazywanie zespołowi drogi, którą ma dążyć do określonego celu. Przywództwo wymaga takich cech charakteru jak pewność siebie oraz dobre komunikowanie się z innymi.

Empatia

Dobry szef potrafi postawić się w roli pracowników. Dotyczy to nie tylko sytuacji, w której trzeba wykonać określone zadanie, ale również rozwoju kompetencji. Manager powinien dobrze znać swoich podwładnych, aby powierzać im zadania dostosowane do ich predyspozycji i umiejętności. Pozwala to uniknąć wypalenia zawodowego wśród kadry pracowniczej.

Odpowiedzialność

Menadżer to przysłowiowy kapitan statku – jeśli coś pójdzie nie tak, to potrafi wziąć odpowiedzialność na siebie.

Gotowość do motywowania

Szef umie zmotywować do pracy zarówno siebie, jak i innych. Taka umiejętność jest konieczna, jeśli zespołowi nie uda się na przykład osiągnąć wyznaczonego celu lub jeśli wydaje się on bardzo odległy. Dobry przywódca potrafi zagrzać do walki.

Utrzymywanie dyscypliny

Menadżer musi wiedzieć, jak skutecznie zarządzać innymi, egzekwując od swoich podwładnych należyte wykonywanie obowiązków. Dobry szef mierzy siły na zamiary, dlatego dostosowuje możliwości pracowników do wyznaczonych celów.

Wzbudzanie sympatii

O wiele lepiej współpracuje się nam z tymi, których po prostu lubimy. Dlatego szef musi mieć w sobie coś z kolegi z pracy, z którym chce się nie tylko więcej osiągać, ale również porozmawiać.

Gotowość do zmian i nauki

Lider nigdy nie powinien rezygnować z samorozwoju, zwłaszcza jeśli sam wymaga tego od swoich pracowników. Ciągłe uczenie się jest dzisiaj wpisane w zawód managera.

Przede wszystkim jednak warto pamiętać, że lider również bywa pracownikiem i – jak każdy – potrzebuje motywacji i inspiracji do działania. Pracując na kierowniczym stanowisku, warto mieć wsparcie profesjonalnego coacha, który swoją wiedzą i ciekawie poprowadzonymi przykładami wyjaśni, jak zarządzać zespołem i… przede wszystkim sobą.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">