Feedback, a więc informacja zwrotna, wielu osobom kojarzy się ze szkolnym ocenianiem. Tymczasem kultura feedbacku polega na nieopresyjnym i otwartym komunikowaniu na temat postępów, trudności oraz skuteczności pracowników. Współcześnie skuteczne zarządzanie określa się nie tylko na podstawie tego, czy dane zadanie udało się wykonać. Równie ważne, a może nawet ważniejsze jest to, jak funkcjonuje zespół i jaką kulturę organizacyjną udało się stworzyć. Elementem tak rozumianego zarządzania jest wspomniana kultura feedbacku. Poniżej kilka wskazówek mogących pomóc we wdrażaniu jej w firmie.
Aby wdrożyć kulturę feedbacku:

  • dbaj o odpowiednią jakość informacji zwrotnej – nie będzie ona skuteczna, jeśli zostanie przekazana w nieodpowiedniej formie lub będzie ona sformułowana w sposób niesprawiedliwy i niekompletny;
  • dąż do zwiększenia spójności zespołu – środowisko pracownicze powinno sprzyjać przekazywaniu feedbacku wśród pracowników;
  • ćwicz z zespołem różne formy feedbacku – informacje zwrotne można przekazywać nie tylko z „góry na dół”, ale też w odwrotnym kierunku;
  • dopasowuj informację zwrotną – optymalną sytuacją jest, kiedy feedback uwzględnia charakter i umiejętności konkretnej osoby;
  • nie formalizuj nadmiernie przekazywania informacji zwrotnej – dawanie feedbacku nie musi być oficjalnym wydarzeniem, które wzbudza dodatkowy stres;
  • staraj się patrzeć na pracowników całościowo – ważne, aby dostrzegać nie tylko konkretną sytuację, ale całość pracy i zachowań danej osoby.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">