Jak potwierdzają eksperci od wizerunku, pierwsze wrażenie jest najważniejsze i często niezbywalne. Dlatego warto zadbać o autoprezentację. Przyniesie to korzyści zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Przedstawiamy trzy proste kroki do tego, aby robić lepsze pierwsze wrażenie.

 

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Podpowiadamy na podstawie szkoleń dla kobiet biznesu

Znać cel i odbiorcę

Żeby wywrzeć określone wrażenie, należy przede wszystkim określić cel oraz uczestników danego spotkania. Jeśli staramy się na przykład pozyskać nowego klienta, to głównym celem może być przedstawienie trzech najważniejszych argumentów, dla których warto współpracować właśnie z naszą firmą. Ponadto bardzo istotne jest zrobienie  możliwie dokładnego wywiadu na temat osoby, z którą się spotykamy.

Brak manipulacji

Wypracowana autoprezentacja nie ma nic wspólnego z manipulacją, czego dowodził między innymi Mark Leary, profesor psychologii, w swojej książce “Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji”. Zgodnie z jego badaniami, wywieranie wpływu na innych wiąże się z eksponowaniem określonych cech osobowości. Nie chodzi więc o udawanie kogoś, kim się nie jest, ale raczej przedstawianie tych aspektów swojej charakteru, które będą najbardziej skuteczne w danej sytuacji.

Opanowanie i właściwa mowa ciała

Komunikaty niewerbalne są niekiedy ważniejsze od słów. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie mowy ciała. Oprócz wyprostowanej sylwetki oraz mocnego uścisku dłoni należy pamiętać o zachowaniu otwartej postawy, niekrzyżowaniu ramion i nóg, a także niezaciskaniu pięści. W ten sposób dajemy odbiorcy do zrozumienia, że jesteśmy otwarci na dialog. Ponadto poleca się aktywne słuchanie, okazywanie zainteresowania tym, co mówi druga osoba oraz częste uśmiechanie się. Niezbędny jest również kontakt wzrokowy.

Otoczenie ma znaczenie

W przeprowadzeniu udanego spotkania niezwykle istotne jest wybranie odpowiedniego miejsca. Jeśli jest to rozmowa z klientem, to warto wybrać przestrzeń, w której czujemy się swobodnie. Ustalając godzinę należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu czasu zarówno przed jak i po spotkaniu. Ten sposób można dać sobie chwilę na przygotowanie się, a także mieć pewności co do tego, że nie trzeba będzie się śpieszyć.

 

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">