Wraz z gwałtownym rozwojem technologicznym i przemianami społeczno-ekonomicznymi oraz kulturowymi, rośnie zapotrzebowanie na ludzi ciągle poszukujących, odkrywających i ciekawych tego, co za rogiem. Temu nurtowi sprzyja trend lifelong learning, czyli nic innego jak uczenie się przez całe życie, dzięki czemu sprostanie wyzwaniom współczesnego życia wydaje się nieco łatwiejsze. Uczące się społeczeństwo jest gwarantem wysokiego poziomu umiejętności poznawczych i intelektualnych, a co za tym idzie rozwoju gospodarczego i kulturowego. Pogłębiając swoją wiedzę, podnosząc kwalifikacje i realizując pasje, inwestujemy we własny rozwój i zmieniamy postawę wobec własnej osoby i otoczenia.

Inwestycja w siebie

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że tylko ciężka praca gwarantuje pożądane zmiany i sukces. Dochodząc do punktu, który w jakiś sposób i w jakiejś części zaspokaja nasze podstawowe potrzeby, często osiadamy na laurach i zadowalamy się tym, co mamy. Stąd już niedaleka droga do stagnacji i zatrzymania się w miejscu, które nie przyniesie już żadnych zmian i życiowych rewolucji. I tu przychodzi na ratunek filozofia uczenia się przez całe życie, która uświadamia nam, że tylko praca nad sobą i inwestycja we własny rozwój jest skuteczną drogą do ciekawszej i łatwiejszej przyszłości.

W poziomie, w pionie i w głąb

Lifelong learning to nie tylko pogłębianie wiedzy, którą posiadamy i rozwijanie umiejętności już zdobytych. To nie tylko działanie w pionie, mające na celu wykształcić nas na efektywnych pracowników. Nurt lifelong learning to kształcenie poziome, które ma miejsce w pozaszkolnych instytucjach oświaty i służy również edukacji kulturalnej, jak również kształcenie w głąb, będące rozglądaniem się i sięganiem na boki w poszukiwaniu czasu na pasje, zainteresowania i odpoczynek. Idea lifelong learning umożliwia nam zadbanie o nasz całościowy rozwój w sposób holistyczny, czerpiąc całe życie z różnorodnych doświadczeń z naciskiem na wielowymiarowość i wszechstronność uczenia.

Lifelong learning umożliwia nam sięganie po więcej, nie ogranicza i niczego nie narzuca. To nie tylko kształcenie systemowe czy doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności, ale możliwość poszukiwania i rozwijania nowych pasji i zainteresowań. Dzięki idei uczenia się przez całe życie wszyscy mamy równe szanse w sięganiu po lepsze jutro, przy okazji zyskując wiarę we własne możliwości i przekonanie, że nic nie stoi na przeszkodzie, by się kształcić i rozwijać.

Brak Ci pomysłu, gdzie szukać praktycznych metod samodoskonalenia? Zapisz się na kurs “Szczęśliwa Karierowiczka”. Gwarantujemy solidną dawkę wiedzy i umiejętności, która świetnie wpisuje się w ideę lifelong learning.

Zespół Process Coach