Kobiety chcące zrobić karierę w świecie zdominowanym przez mężczyzn muszą zderzać się się z wieloma stereotypami na swój temat. Jedno  z najbardziej rozpowszechnionych przekonań głosi, że kobiety są miłe, a przez to również mało stanowcze. Jakie fałszywe stereotypy na temat pań są ciągle żywe?

Kobiety nie chcą awansu

Jednym z popularnych mitów w branży biznesowej jest ten, według którego panie nie chcą piąć się w górę po szczeblach kariery. Tymczasem nie ma badań, które by dowodziły, że kobiety mają mniejsze aspiracje zawodowe. Kobiety są zwykle bardziej świadome tego, ile odpowiedzialności wiąże się z uzyskaniem awansu, przez co podchodzą do objęcia nowego stanowiska w sposób bardziej pragmatyczny niż ich koledzy. Tymczasem zarówno dla pań, jak i dla panów jednym z najważniejszych czynników wspomagających osiągnięcie wysokiej pozycji jest wykonywanie pracy zgodnej ze swoimi wartościami, odpowiednie kompetencje, a także dobre relacje z innymi pracownikami.

Panie są gorzej wykształcone

Statystyki pokazują, że obecnie to kobiety stanowią większość na uniwersytetach. Częściej niż mężczyźni uczestniczą w rozmaitych warsztatach, szkoleniach, a także studiach podyplomowych. Warto również zauważyć, że od kilku lat systematycznie wzrasta procent pań wybierających kierunki techniczne. Co więcej, dobrze wykształcone pracownice często angażują się w akcje, które mają zachęcić inne panie do podążania ich ścieżką. Statystycznie nowo zatrudnione kobiety chętniej decydują się na mentoring właśnie ze strony swoich koleżanek.

Założenie rodziny pogarsza jakość pracy

Nie ma badań wskazujących, że urodzenie dziecka wpływa na jakość dotychczas wykonywanej pracy. Nie ma różnicy pomiędzy liczbą awansów u kobiet bez dzieci i tych z dziećmi. Co ciekawe, osoby z dziećmi mogą być również postrzegane jako bardziej  poukładane i szukające stabilnego zatrudnienia na co najmniej kilka lat.

Kobieta lider w biznesie powinna być postrzegana wyłącznie przez pryzmat jej kompetencji, nigdy – na podstawie sytuacji rodzinnej czy stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie. 

 

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">