Cechy charakteru wpływają na wiele aspektów życia – zarówno na sferę zawodową jak i prywatną. Owych cech jest bardzo wiele, dlatego pojawia się pytanie, czy spośród wszystkich cech charakteru można wyróżnić te, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju osobistego człowieka i prowadzą do spełniania i szczęśliwego życia? Które z nich najbardziej warto rozwijać u siebie? Zastanawiało się nad tym wielu myślicieli. Zagadnienie to podjęli także psycholodzy, a konkretnie dwaj z nich – Christopher Peterson i Nansook Park. W swojej pracy stworzyli katalog mocnych stron charakteru. Czy rozpoznajesz je u siebie?
Od twórczości do duchowości, czyli katalog mocnych cech charakteru
Wspomniani autorzy poszczególne mocne strony charakteru przypisali konkretnym cnotom, które według nich są najbardziej uniwersalne. Pierwszą z nich jest cnota mądrości.

 • Mądrość – wiążą się z nią takie mocne strony charakteru jak twórczość, ciekawość, racjonalność czy chęć uczenia się.
  Obok mądrości występuje cnota odwagi.
 • Odwaga – przejawia się ona w wytrwałości, autentyczności, entuzjazmie i dzielności
  Kolejna cnota to cnota humanitaryzmu.
 • Humanitaryzm – na nią składają się takie cechy jak miłość, życzliwość i inteligencja społeczna.
  Następnie wymienia się sprawiedliwość.
 • Sprawiedliwość – według autorów przynależą do niej: zdolność do współpracy, przywódczość i uczciwość.
  Ostatnie dwie cnoty to umiar i transcendencja.
 • Umiar – objawia się w takich cechach charakteru jak wielkoduszność, roztropność, samokontrola i pokora.
 • Transcendencja – jest to najtrudniejsza do uchwycenia cnota, na którą składa się: nadzieja, wdzięczność, poczucie humoru i piękna oraz duchowość.
  Warto dodać, że wymienione cechy nie tylko uosabiają daną cnotę, ale też wskazują na to, jak ją osiągać. Dla osób zainteresowanych samorozwojem, które nie są pewne, co konkretnie powinny rozwijać w swoim charakterze, prace Christophera Petersona i Nansooka Parka oraz katalog, którzy stworzyli, mogą spełnić rolę praktycznych wskazówek.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">