Praca zespołowa to dziś naturalny element działań każdej firmy i organizacji. Już od najmłodszych lat, na poziomie edukacji szkolnej uczymy się pracować w grupie, wspólnie poszukiwać idealnych rozwiązań, rozwiązywać rodzące się w czasie współpracy konflikty i wyciągać wnioski z popełnianych błędów. Wszystko po to, by w przyszłym życiu zawodowym mieć ułatwione zadanie i pracować w przećwiczonych już schematach. Liczne badania dowodzą, że pracownicy zebrani i pracujący w zespołach są bardziej wydajni i efektywni. Atmosfera współodpowiedzialności sprzyja szybkiemu i racjonalnemu podejmowaniu decyzji, grupa sprawniej i szybciej wykonuje nałożone zadania. Jednak „każdy kij ma dwa końce” i oprócz licznych zalet zespołowej pracy, ta forma organizowania się ma również swoje wady, których znajomość ułatwia szybkie zdiagnozowanie i usunięcie problemu.

Zespołowa presja

Znasz to uczucie, kiedy ktoś patrzy Ci na ręce, a Ty z pewnego siebie zadaniowca stajesz się rozdygotanym pracownikiem, który ma problemy z podjęciem najprostszej decyzji? Również pracując w zespole, jesteśmy nieustannie poddawani presji otoczenia, które kontroluje każdy nasz ruch. I o ile sprawdza się to w czasie wykonywania nieskomplikowanych zadań, o tyle przy realizacji zadań trudnych, wpadamy w panikę i nie potrafimy skupić naszej uwagi na tym, co najistotniejsze.

Zespołowe lenistwo

Nie czarujmy się. W pracę zespołu nie wszyscy wkładają jednakowy wysiłek. Trudno wyciągać konsekwencje wobec poszczególnych osób, kiedy efektem jest wynik osiągany przez całą grupę. Dlatego szybko pojawia się pokusa nieangażowania wszystkich swoich zasobów i energii w zespołowy projekt, bo i tak nikt nas z tego nie rozliczy.

Moje jest lepsze

Każdy zespół to grupa ludzi, którzy różnią się między sobą osobowością, temperamentem i poglądami. Przy starciu się kilku indywiduów bardzo często trudno jest wybrać jeden właściwy i korzystny dla wszystkich punkt widzenia. To kolejna pułapka grupowej pracy, z którą można walczyć, próbując wczuć się w odmienne opinie innych i dyskutować nad wszystkimi „za” i „przeciw”.

W grupie siła. Zespołowa praca to gwarancja burzliwych dyskusji i oryginalnych decyzji. To kopalnia pomysłów, z której możemy czerpać i wybierać najkorzystniejsze rozwiązania. Potrzeba tylko (albo aż) umiejętności empatyzowania, wzajemnego słuchania i słyszenia się, rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, bo tylko w taki sposób unikniemy nieporozumień i konfliktów i będziemy lepszym graczem zespołowym. Pracując w zespole, pracujemy dla wszystkich i dla jednego celu i tylko bycie uważnym, cierpliwym oraz wspierającym pozwoli nam ten cel osiągnąć. Tego i wielu innych rzeczy nauczysz się, uczestnicząc w naszym kursie dla kobiet sukcesu. Zostań jedną z nich!

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">