Efektywny zespół

Efektywny zespół

EFEKTYWNY ZESPÓŁ

Efektywny zespół

START | OFERTA | Efektywny zespół

Podstawą sprawnego działania każdej organizacji jest to, by działały w niej zaangażowane zespoły. To jest słuszne – bo wtedy ludzie pracują z przyjemnością, ale też uzasadnione ekonomicznie – bo takie zespoły są wysoko efektywne!

Interwencja w formie warsztatów lub sesji coachingu zespołowego jest potrzebna, jeśli:

 • spadła znacznie lub na długi czas efektywność zespołu w realizacji zadań
 • brakuje spójności celów, zbieżnych wartości i poczucia przynależności do zespołu lub/i firmy
 • członkowie zespołu nie ufają sobie nawzajem lub Tobie jako ich liderowi/liderce
 • zespół jest zbyt ambitny i odnosi się wrażenie, że brakuje przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń, kreatywności
 • współpracę zastąpiła rywalizacja
 • nie działa komunikacja z liderem z powodu zbyt dyrektywnego sposobu zarządzania
 • spory interpersonalne uniemożliwiają efektywną pracę.

więcej szczegółów…

EFEKTYWNY ZESPÓŁ

Efektywny zespół

START | OFERTA | Efektywny zespół

Podstawą sprawnego działania każdej organizacji jest to, by działały w niej zaangażowane zespoły. To jest słuszne – bo wtedy ludzie pracują z przyjemnością, ale też uzasadnione ekonomicznie – bo takie zespoły są wysoko efektywne!

Interwencja w formie warsztatów lub sesji coachingu zespołowego jest potrzebna, jeśli:

 • spadła znacznie lub na długi czas efektywność zespołu w realizacji zadań
 • brakuje spójności celów, zbieżnych wartości i poczucia przynależności do zespołu lub/i firmy
 • członkowie zespołu nie ufają sobie nawzajem lub Tobie jako ich liderowi/liderce
 • zespół jest zbyt ambitny i odnosi się wrażenie, że brakuje przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń, kreatywności
 • współpracę zastąpiła rywalizacja
 • nie działa komunikacja z liderem z powodu zbyt dyrektywnego sposobu zarządzania
 • spory interpersonalne uniemożliwiają efektywną pracę.

więcej szczegółów…

Poniżej kilka przykładów takich interwencji, w których się specjalizujemy:

Coaching Zespołu

W czasie organizowanych przez nas sesji zarządzania zespołem preferujemy model, zgodnie z którym prowadzący koncentruje się nie na indywidualnych osobach, ale na systemie, który te osoby tworzą oraz relacjach pomiędzy nimi. Bazując na przesłance o inteligencji każdego systemu, prowadzący buduje na pozytywach i sile tej inteligencji, przekierowując ją z zastanych, często destrukcyjnych ścieżek, na tworzenie nowej zespołowej osobowości zgodnie z metodologią ORSC™ .

Co zyskacie dzięki sesji:

 • zwiększone poczucie przynależności do zespołu i wspólnej odpowiedzialności za zadania
 • rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów i wypracowywania optymalnych rozwiązań
 • wysoką motywację członków zespołu do osiągania założonych rezultatów
 • poczucie samorealizacji poprzez lepsze wykorzystanie potencjału członków zespołu.

Sesja realizowana jest również online przy użyciu takich narzędzi jak Zoom lub Teams.

Warsztaty MBTI

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) to narzędzie psychometryczne, które pomaga poznać lepiej samego siebie i zrozumieć, gdzie jesteśmy na mapie opisującej różnice osobowościowe w pozytywny, konstruktywny sposób. Pozwala to docenić wagę tych różnic i lepiej komunikować z osobami o innych od naszych, typach osobowości. Dlatego MBTI przydatny jest zarówno w indywidualnej pracy nad sobą jak i w sytuacji, gdy zależy nam na poprawieniu wzajemnego zrozumienia, zaufania i współpracy w zespole.

Połączone z modelem pracy zespołu Patricka Lencioni’ego warsztaty pomagają:

 • wypracować standardy i strategię w zespole, które przyniosą spodziewane rezultaty
 • podnieść efektywność pracy zespołu w wyniku poprawy komunikacji
 • udoskonalić strategię rozwiązywania problemów i zarządzania zmianą
 • skupić się na wspólnych wartościach i celach.

Warsztat realizowany jest również online przy użyciu takich narzędzi jak Zoom lub Teams.

Relacje biznesowe w wielokulturowym środowisku

To warsztat na temat wartości związanych z życiem codziennym, pracą i biznesem w danym kraju/regionie, którego celem jest pomóc zarządzać relacjami w środowisku wielokulturowym w szerokim znaczeniu, np. w kontakcie z klientami czy też partnerami biznesowymi.

 Dzięki udziałowi w warsztacie dowiesz się:

 • jak definiuje się przywództwo i zarządzanie w firmach wybranego kraju?
 • jakich cech oczekuje się od typowego lidera biznesu w wybranym kraju?
 • jak efektywnie budować szacunek oraz co jest podstawą sprawnej komunikacji między liderami w danym kręgu kulturowym?

 Poznasz postawy wobec pracy, organizacji, relacji z przełożonymi i współpracownikami w danym kręgu kulturowym i stworzysz plan działań dla siebie w kwestii: o czym muszę pamiętać, na co zwrócić uwagę w moim naturalnym zachowaniu, sposobie wypowiedzi i nawiązywania kontaktu, aby zapewnić komfort drugiej stronie i stworzyć efektywną relację biznesową w danym kulturowym kontekście.

Warsztat realizowany jest również online przy użyciu takich narzędzi jak Zoom lub Teams.

 

Skontaktuj się ze mną