Efektywny zespół

Efektywny zespół

START | OFERTA | Efektywny zespół

Jest sprawą wagi podstawowej, by w organizacji pracowały zaangażowane zespoły. To jest słuszne – bo wtedy ludzie pracują z przyjemnością, ale też uzasadnione ekonomicznie – bo takie zespoły są wysoko efektywne!

W tej części oferty proponujemy interwencje w formie szkoleń menedżerskich lub sesji coachingu zespołowego, które dostosowane do problemów Twojej firmy odpowiedzą na szczególne potrzeby, które właśnie u Ciebie występują.

więcej szczegółów…

START | OFERTA | Efektywny zespół

Jest sprawą wagi podstawowej, by w organizacji pracowały zaangażowane zespoły. To jest słuszne – bo wtedy ludzie pracują z przyjemnością, ale też uzasadnione ekonomicznie – bo takie zespoły są wysoko efektywne!

W tej części oferty proponujemy interwencje w formie szkoleń menedżerskich lub sesji coachingu zespołowego, które dostosowane do problemów Twojej firmy odpowiedzą na szczególne potrzeby, które właśnie u Ciebie występują.

 

Poniżej kilka przykładów takich interwencji, w których się specjalizujemy:

Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC™)

To model, zgodnie z którym prowadzący koncentruje się nie na indywidualnych osobach, ale na systemie, który te osoby tworzą oraz relacjach pomiędzy nimi. Bazując na przesłance o inteligencji każdego systemu, prowadzący buduje na pozytywach i sile tej inteligencji, przekierowując ją z zastanych, często destrukcyjnych ścieżek, na tworzenie nowej zespołowej osobowości. W tej sposób rodzi się na nowo sprawny, zdrowy, wysoko efektywny zespół zaangażowanych ludzi. Interwencja odbywa się przy zastosowaniu ustrukturyzowanych narzędzi i procedur coachowania systemu ORSC™.

Warsztaty MBTI

Pomagają poznać lepiej samego siebie i zrozumieć, gdzie jesteśmy na mapie opisującej różnice osobowościowe w pozytywny, konstruktywny sposób; dzięki temu uczymy się doceniać wagę różnic między ludźmi i lepiej komunikować z osobami o różnych, innych od naszych, typach osobowości. Połączone z modelem 5 dysfunkcji pracy zespołu, warsztaty pomagają wypracować standardy i strategię dla wspólnej efektywnej pracy i komunikacji. Warsztaty MBTI oprócz poprawy współpracy w zespole dają też fantastyczną możliwość rozwinięcia swoich umiejętności przywódczych, poprawienia skuteczności interakcji ze współpracownikami oraz doskonalenia strategii rozwiązywania problemów i zarządzania zmianą.

Relacje biznesowe w wielokulturowym środowisku

To szkolenie na temat wartości związanych z życiem codziennym, pracą i biznesem w danym kraju/regionie. Poznajemy indywidualne postawy wobec pracy, organizacji, relacji z przełożonymi i współpracownikami. Zadajemy sobie pytania: Jak definiuje się przywództwo i zarządzanie w firmach wybranego kraju? Jakich cech oczekuje się od typowego lidera biznesu w wybranym kraju? Jak efektywnie budować szacunek oraz co jest podstawą sprawnej komunikacji między liderami w danym kręgu kulturowym? Następnie tworzymy plan działań dla siebie pod kątem: o czym muszę pamiętać, na co zwrócić uwagę w moim naturalnym zachowaniu, sposobie wypowiedzi i nawiązywania kontaktu, aby zapewnić komfort drugiej stronie i stworzyć efektywną relację biznesową.

Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów