Efektywny zespół

Efektywny zespół

START | OFERTA | Efektywny zespół

Podstawą sprawnego działania każdej organizacji jest to, by działały w niej zaangażowane zespoły. To jest słuszne – bo wtedy ludzie pracują z przyjemnością, ale też uzasadnione ekonomicznie – bo takie zespoły są wysoko efektywne! W tej części oferty proponujemy interwencje w formie szkoleń menedżerskich lub sesji coachingu zespołowego, które dostosowane do problemów Twojej firmy odpowiedzą na szczególne potrzeby, które właśnie u Ciebie występują. Obejmują one zarówno szkolenia z efektywnego zarządzania zespołem, jak i zarządzania zasobami ludzkimi rozumianego jako zestaw narzędzi do motywowania indywidualnych pracowników. Obie umiejętności są na wagę złota, gdy budujemy zgrany i efektywny personel.

więcej szczegółów…

START | OFERTA | Efektywny zespół

Podstawą sprawnego działania każdej organizacji jest to, by działały w niej zaangażowane zespoły. To jest słuszne – bo wtedy ludzie pracują z przyjemnością, ale też uzasadnione ekonomicznie – bo takie zespoły są wysoko efektywne! W tej części oferty proponujemy interwencje w formie szkoleń menedżerskich lub sesji coachingu zespołowego, które dostosowane do problemów Twojej firmy odpowiedzą na szczególne potrzeby, które właśnie u Ciebie występują. Obejmują one zarówno szkolenia z efektywnego zarządzania zespołem, jak i zarządzania zasobami ludzkimi rozumianego jako zestaw narzędzi do motywowania indywidualnych pracowników. Obie umiejętności są na wagę złota, gdy budujemy zgrany i efektywny personel.

więcej szczegółów…

Poniżej kilka przykładów takich interwencji, w których się specjalizujemy:

Coaching Zespołu

W czasie organizowanych przez nas sesji zarządzania zespołem preferujemy model, zgodnie z którym prowadzący koncentruje się nie na indywidualnych osobach, ale na systemie, który te osoby tworzą oraz relacjach pomiędzy nimi. Bazując na przesłance o inteligencji każdego systemu, prowadzący buduje na pozytywach i sile tej inteligencji, przekierowując ją z zastanych, często destrukcyjnych ścieżek, na tworzenie nowej zespołowej osobowości. W tej sposób rodzi się wysoko efektywny zespół zaangażowanych ludzi. Interwencja odbywa się w formie coachingu zespołowego przy zastosowaniu ustrukturyzowanych narzędzi i procedur coachowania systemu ORSC™.

Warsztaty MBTI

Pomagają poznać lepiej samego siebie i zrozumieć, gdzie jesteśmy na mapie opisującej różnice osobowościowe w pozytywny, konstruktywny sposób; dzięki temu uczymy się doceniać wagę różnic między ludźmi i lepiej komunikować z osobami o różnych, innych od naszych, typach osobowości – podstawą tych działań jest jednak samoakceptacja członków grupy. To kluczowe w efektywnym zarządzaniu zespołem. Połączone z modelem 5 dysfunkcji pracy zespołu warsztaty pomagają wypracować standardy i strategię dla wspólnej, przynoszącej spodziewane rezultaty pracy i komunikacji. Warsztaty MBTI, oprócz poprawy współpracy w zespole, dają też fantastyczną możliwość rozwinięcia swoich umiejętności przywódczych, poprawienia skuteczności interakcji ze współpracownikami oraz doskonalenia strategii rozwiązywania problemów i zarządzania zmianą.

Relacje biznesowe w wielokulturowym środowisku

To szkolenie na temat wartości związanych z życiem codziennym, pracą i biznesem w danym kraju/regionie, wpisujące się w pakiet szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania relacjami w szerszym znaczeniu, np. w kontakcie z klientami czy też partnerami biznesowymi. Poznajemy indywidualne postawy wobec pracy, organizacji, relacji z przełożonymi i współpracownikami. Zadajemy sobie pytania: Jak definiuje się przywództwo i zarządzanie w firmach wybranego kraju? Jakich cech oczekuje się od typowego lidera biznesu w wybranym kraju? Jak efektywnie budować szacunek oraz co jest podstawą sprawnej komunikacji między liderami w danym kręgu kulturowym? Następnie tworzymy plan działań dla siebie pod kątem: o czym muszę pamiętać, na co zwrócić uwagę w moim naturalnym zachowaniu, sposobie wypowiedzi i nawiązywania kontaktu, aby zapewnić komfort drugiej stronie i stworzyć efektywną relację biznesową. Udzielenie sobie odpowiedzi na te pytania i zastosowanie się do wyników z takiej autoanalizy powinno korzystnie wpłynąć na sposób prowadzenia firmy, efektywne zarządzania zespołem, a także własne samopoczucie, związane z poczuciem dobrze wykonywanej pracy.

Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów