ROZWÓJ LIDERA 

ROZWÓJ LIDERA
 

ROZWÓJ LIDERA

Rozwój Lidera

START | OFERTA | Rozwój Lidera

Przywództwo to nie zestaw technik i narzędzi, których możesz się nauczyć, a następnie to ich używać, to odkładać na bok, gdy nieporęcznie jest po nie sięgnąć. Nie jest też, wbrew powszechnej wierze w siłę tzw. charyzmy, zdefiniowanym stanem umysłu, z którym się urodziłeś/urodziłaś. Przywództwo nie jest też o tym, co ROBISZ, ale raczej o Twoim BYCIU, o tym, jak funkcjonujesz w otaczającej Cię rzeczywistości. Sprowadza się więc do umiejętności, które wymagają Twojej stałej praktyki poprzedzonej uświadomieniem sobie potrzeby i pragnienia bycia liderem. To trochę jakby zdanie sobie sprawy z tego, że nie chcesz już dłużej być rzemieślnikiem, od teraz chcesz być artystą. Aby w bardziej twórczy i inspirujący sposób wpływać na rzeczywistość.

Umów się na bezpłatną konsultację.

W tym zakresie oferuję dwie formy wsparcia:

Executive Coaching – dedykowany osobom znajdującym się na najwyższym poziomie w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa. To narzędzie rozwojowe dla prezesów, członków zarządów, dyrektorów generalnych, właścicieli firm oraz menedżerów raportujących bezpośrednio do wcześniej wymienionych, jednym słowem osób posiadających kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji.

Coaching Menedżerski – program skierowany do kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla, ukierunkowany na wzmocnienie kompetencji przywódczych, zwiększenie skuteczności działania oraz osiągnięcie  gotowości do wejścia na kolejny poziom zarządczy.

więcej szczegółów…

ROZWÓJ LIDERA

Rozwój Lidera

START | OFERTA | Rozwój Lidera

Przywództwo to nie zestaw technik i narzędzi, których możesz się nauczyć, a następnie to ich używać, to odkładać na bok, gdy nieporęcznie jest po nie sięgnąć. Nie jest też, wbrew powszechnej wierze w siłę tzw. charyzmy, zdefiniowanym stanem umysłu, z którym się urodziłeś/urodziłaś. Przywództwo nie jest też o tym, co ROBISZ, ale raczej o Twoim BYCIU, o tym, jak funkcjonujesz w otaczającej Cię rzeczywistości. Sprowadza się więc do umiejętności, które wymagają Twojej stałej praktyki poprzedzonej uświadomieniem sobie potrzeby i pragnienia bycia liderem. To trochę jakby zdanie sobie sprawy z tego, że nie chcesz już dłużej być rzemieślnikiem, od teraz chcesz być artystą. Aby w bardziej twórczy i inspirujący sposób wpływać na rzeczywistość.

 

W tym zakresie oferuję dwie formy wsparcia:

 

Executive Coaching – dedykowany osobom znajdującym się na najwyższym poziomie w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa. To narzędzie rozwojowe dla prezesów, członków zarządów, dyrektorów generalnych, właścicieli firm oraz menedżerów raportujących bezpośrednio do wcześniej wymienionych, jednym słowem osób posiadających kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji.

 

Coaching Menedżerski – program skierowany do kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla, ukierunkowany na wzmocnienie kompetencji przywódczych, zwiększenie skuteczności działania oraz osiągnięcie  gotowości do wejścia na kolejny poziom zarządczy.

więcej szczegółów…

Executive Coaching

To program polegający na pracy indywidualnej coacha z klientem, która rozpoczyna się od analizy potrzeb rozwojowych menedżera i ustalenia celów biznesowych, które chce osiągnąć. Czas trwania programu, jego intensywność i rezultaty są kontraktowane na początku jako wytyczne do dalszej pracy.

Możesz potrzebować tej formy wsparcia, jeśli:

 • Twój dotychczasowy styl zarządzania nie przynosi oczekiwanych przez Ciebie efektów
 • Twoja firma jest w przededniu lub w trakcie znaczących zmian, a Twoja rola w nich jest kluczowa
 • czeka Cię awans, który wiąże się ze znaczącą zmianą w Twoim zakresie obowiązków
 • rozważasz zmianę i potrzebujesz koncepcji na swój dalszy rozwój
 • odnosisz sukcesy ale okupione wysokim poziomem stresu, co wpływa negatywnie na Twoją efektywność, wellbeing lub równowagę między życiem zawodowym a osobistym
 • potrzebujesz szczerej informacji zwrotnej i wsparcia w rozwiązaniu życiowego problemu lub konfliktu.

Co uzyskasz z naszej wspólnej pracy:

 •  większą świadomość i pewność siebie, większe zaufanie do siebie
 • zmianę nawyków i zachowań, które obniżały Twoją efektywność
 • poczucie satysfakcji z pracy oraz lepsze samopoczucie
 • większą sprawność biznesową
 • poprawę relacji zawodowych i osobistych
 • większą skuteczność w wywieraniu wpływu.

Umów się na bezpłatną konsultację.

Coaching Menedżerski

To program w formie grupowego warsztatu coachingowego dla firm lub indywidualnych sesji coachingowych – ostateczny wybór zależy od osobistych preferencji uczestnika oraz potrzeb firmy i jest ustalany z coachem. W zależności od wybranej formy przed rozpoczęciem programu analizowane są potrzeby rozwojowe w grupie lub indywidualne i następnie ustalane cele i spodziewane efekty programu.

Możesz potrzebować tej formy wsparcia, jeśli:

 • chcesz doskonalić swoje umiejętności menedżerskie
 • masz czasem poczucie wzajemnego nierozumienia się z członkami Twojego zespołu
 • nie wiesz, jak skutecznie zarządzać swoim zespołem, by dostarczał wynik
 • nie wiesz, jak skuteczniej komunikować się ze swoimi przełożonymi
 • masz problem z priorytetyzacją zadań
 • chcesz skuteczniej organizować swoją pracę i pracę innych
 • chcesz się nauczyć delegować.

Co uzyskasz z naszej wspólnej pracy:

 • zdiagnozujesz swoje mocne i słabe strony, i zobaczysz, jaki mają one wpływ na Twoją skuteczność jako lidera
 • zwiększysz swoją efektywność operacyjną
 • nauczysz się umiejętnie zarządzać zmianą
 • będziesz lepiej motywować podwładnych
 • zwiększysz wyniki firmy i swój poziom satysfakcji z pracy
 • wzmocnisz swoją osobistą markę w organizacji.

 Umów się na bezpłatną konsultację

Skontaktuj się ze mną