Praca zdalna wymusiła na nas konieczność narzucenia sobie dyscypliny, która obok elastyczności i umiejętności zarządzania zespołem na odległość, jest obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji u pracowników. Dlaczego jest ona ważna i jak można wypracować w sobie taką postawę? Co zrobić, by wyrobić w sobie nawyk samodyscypliny?

Czym jest samodyscyplina?

Powszechnie uznaje się, że jest to kluczowy nawyk i jedna z najważniejszych kompetencji ludzi sukcesu. Brian Tracy, kanadyjski pisarz i mówca z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu, definiuje samodyscyplinę jako gotowość do ciężkiej pracy. Tak naprawdę przejawia się na bardzo różne sposoby – na przykład w zdolności do realizowania złożonych celów poprzez systematyczne działanie, lub też w powstrzymywaniu się od jedzenia słodyczy.

Mówiąc o samodyscyplinie należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • długotrwały cel,
 • motywację,
 • codzienne kroki wykonywane na drodze do celu,
 • przeszkadzacze.

Te ostatnie, jak sama nazwa wskazuje, utrudniają nam realizację celu. Gdy jednak chodzi o realizację celu długofalowego, kryzys jest praktycznie nieunikniony i nie powinniśmy się nim przejmować. Obroną przed porzuceniem jakiegokolwiek działania jest właśnie samodyscyplina.

Co nam daje samodyscyplina?

Samodyscyplina sprawia, że bardziej lubimy siebie samych. Mamy do siebie większy szacunek, co przekłada się na nastawienie do siebie i otaczającego nas świata. Rzadziej ulegamy pokusom, ponieważ bardziej się staramy i chcemy być coraz lepsi, w tym co robimy.

Samodyscyplina daje nam możliwość działania tam, gdzie wszystko inne zniechęca nas do robienia kolejnych kroków naprzód. 

Warto także zaznaczyć, że samodyscyplina:

 • pozwala lepiej zarządzać czasem,
 • sprawia, że jesteśmy bardziej zadowoleni z siebie,
 • zwiększa naszą skuteczność,
 • wyrabia dobre nawyki,
 • nie pozwala na spadek aktywności,
 • ułatwia odniesienie sukcesu zawodowego,
 • nie pozwala na rozpraszanie.

Jak wyrobić w sobie nawyk samodyscypliny?

Samodyscyplina nie dla każdego jest łatwa, lecz jak każdy nawyk może zostać przez nas wytrenowana. Czas na to potrzebny może być różny w zależności od osoby. Według badań zazwyczaj kształtowanie jakiegokolwiek nawyku trwa od około 28 do 60 dni. Początki są najtrudniejsze. Po tym czasie nawykowe czynności wykonujemy niemal automatycznie, co oznacza, że nie zwracamy na nie uwagi, nie tracimy na nie dodatkowej energii. Samodyscyplina jest nieodłącznym elementem wyrabiania zdrowych nawyków i sama w sobie jest bardzo pożytecznym nawykiem.

Admirał McRaven mówił: Jeśli co rano będziesz ścielić łóżko, wykonasz pierwsze zadanie dnia, co da ci małe poczucie dumy i zachęci cię do wykonania kolejnego zadania, a potem kolejnego. Jeśli masz problem z samodyscypliną, może zacznij od codziennego ścielenia łóżka? :)

Zespół Process Coach

data-ataccount="1223050:m0l3c4w9y0" da-form="980140:d5s4c5">