Określenie „silna psychika” nie ma jednoznacznej definicji. Artykuły omawiające to zagadnienie najczęściej określają siłę psychiczną jako sposób funkcjonowania człowieka, który potrafi realizować własne zamierzenia, radzi sobie z problemami oraz umie wpływać na innych. Czy to jednak wszystkie czynniki sprawiające, że jesteśmy psychicznie silni?

Co decyduje o silnej psychice?

Zgodnie z badaniami przedstawionymi przez psycholożkę Ewę Trzebińską w artykule „Automatic and controlled processing in self-understanding” opublikowanym w 2002 roku na łamach czasopisma „Polish Psychological Bulletin” za silną psychikę odpowiada zarówno rodzaj dotychczasowych doświadczeń życiowych, jak i sposób ich analizowania. Im bardziej pozytywne są przeżywane doświadczenia, tym lepszym zdrowiem psychicznym cieszy się dana osoba. Istotne znaczenie ma również umiejętność zaawansowanego analizowania dotychczasowych przeżyć. Osoby stosujące dość skomplikowane operacje analityczne, takie jak hipotetyczność myślenia czy relatywizujące podejście do problemów, odznaczają się silniejszą psychiką niż ci, którzy dokonują mniej złożonych analiz.

Sekrety silnej psychiki — ta wiedza to element coachingu dla kobiet

We wspomnianych powyżej badaniach udział wzięło kilkaset osób (w różnym wieku i różnej płci), które przebadano pod kątem zebranego doświadczenia życiowego oraz sposobu analizy minionych wydarzeń. Doświadczenia życiowe zostały określone mianem „cnót”, z kolei zdolność do analizy została określona jako „mądrość”.

  • Za cnoty uznano umiejętność odczuwania miłości, wdzięczności, nadziei, pokory oraz duchowości.
  • Jako mądrość zdefiniowano biegłość intelektualną w zakresie podstawowych spraw życiowych.

Wyniki pokazały, że zdolność przeżywania pozytywnych doświadczeń wiąże się z lepszym zdrowiem psychicznym. Zatem w celu zadbania o higienę psychiczną warto zwiększać w sobie poczucie wdzięczności, umiejętność odczuwania empatii, pozytywne myślenie oraz starać się dążyć do osiągania wyższych celów bez jednoczesnego popadania w pychę.

Chcesz doskonalić te umiejętności? Zapraszamy na coaching dla kobiet, podczas którego doświadczeni trenerzy i doświadczone trenerki nauczą Cię, jak budować silną psychikę i sprawnie radzić sobie z wyzwaniami codzienności.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">