Każdy dobry lider powinien wiedzieć, jak stworzyć zgrany i zaangażowany w realizację celów zespół. Istnieje kilka metod, które pomagają w integracji członków grupy i zmotywowaniu ich do działania.

Zespół można zgrać poprzez:

  • ustalanie zasad (lider — grupa) – dzięki jasno określonym regułom członkowie zespołu wiedzą, czego mogą się po sobie spodziewać, w szczególności w zakresie odpowiedzialności oraz realizacji zadań w terminie;
  • wspólne podejmowanie decyzji (lidera z grupą) – branie pod uwagę opinii pracowników pokazuje im, że ich praca nie jest tylko środkiem pomagającym w osiągnięciu celu, ale ma wpływ na całą organizację;
  • współpraca pomiędzy członkami grupy – dzięki zgranemu działaniu i znajomości swoich słabych oraz mocnych stron zespół staje się solidarny, znika rywalizacja pomiędzy poszczególnymi osobami, rośnie za to chęć to wspólnego osiągania celów.

Dlaczego solidarność lidera z zespołem jest tak ważna?

Żeby zobrazować, jak ważna jest solidarność we wspólnym osiąganiu celów, można skorzystać z przykładu pochodzącego z książki  zatytułowanej „Homo deus. Krótka historia jutra” autorstwa izraelskiego historyka dr. Yuvala Noaha Harariego. W jednym z rozdziałów autor zastanawia się nad przyczyną, dla której Homo sapiens stał się gatunkiem dominującym na świecie. Wbrew powszechnej opinii, jakoby o wyższości człowieka świadczyła zdolność do wytwarzania narzędzi lub wysoka inteligencja, najbardziej istotnym czynnikiem rozwoju ludzkości jest według uczonego umiejętność współpracy. To właśnie dzięki zdolności do współpracowania z innymi, nawet nieznanymi sobie osobami, nasz gatunek zyskał tak dużą przewagę. Człowiek jako jednostka był bardzo łatwą zdobyczą dla drapieżników, jednak w grupie potrafił się skutecznie przed nimi bronić.

Dlatego tworząc zgrany zespół, możecie z sukcesem pokonywać wszystkie duże przeszkody. Warto więc inwestować czas i energię w tworzenie atmosfery zaufania i współpracy w zespole, a rola lidera jest w tej kwestii kluczowa. Kompetencje, które jako lider musisz rozwinąć to otwartość na różne punkty widzenia, aktywne słuchanie, rozumienie wartości kryjącej się za różnymi osobowościami członków Twojego zespołu, motywowanie. Umiejętności budowania zespołu, krok po kroku, można nauczyć się podczas szkoleń biznesowych oraz coachingu biznesowego.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">