José María Garrido Castro

José María Garrido Castro

Monika była moim coachem podczas mojego pierwszego szkolenia Leadership w Marsie. Monika od samego początku wykazywała prawdziwą pasję i wsparcie w mojej osobistej podróży oraz zapewniała świetną informację zwrotną dotyczącą moich refleksji i doświadczeń. Z pewnością...
José María Garrido Castro

DANIEL O’SULLIVAN

Monika zidentyfikowała dla mnie obszar do rozwoju, który całkowicie zmienił moje podejście. Nie tylko w środowisku pracy. Doprowadziło to do wprowadzenia przeze mnie pozytywnych zmian we wszystkich obszarach mojego życia. Bądźcie szczerzy, a Monika zajmie się resztą...
José María Garrido Castro

LAURA EGLIENA

Przeżyłam cudowną podróż coachingową z Moniką w ramach mojego procesu rozwoju przywództwa.
José María Garrido Castro

LAYAL ABOU ZEID

Monika była dla mnie wspaniałym coachem podczas mojego szkolenia Line Management w Marsie. Skupiłyśmy się głównie na ustalaniu priorytetów i delegowaniu zadań. Była super skuteczna, dając mi żywe przykłady, jak dokonać tej zmiany w moim sposobie pracy. Monika jest tak...
José María Garrido Castro

NELLI ROMANOVSKAYA

Odbyłam serię indywidualnych sesji coachingowych z Moniką w ramach programu rozwoju Przywództwa Korporacyjnego i Partnerstwa. Uważam, że te sesje były bardzo cenne dla mojego rozwoju osobistego. Monika wyjaśniła mi różne praktyczne modele i przekazała cenne informacje...