Monika zidentyfikowała dla mnie obszar do rozwoju, który całkowicie zmienił moje podejście. Nie tylko w środowisku pracy. Doprowadziło to do wprowadzenia przeze mnie pozytywnych zmian we wszystkich obszarach mojego życia. Bądźcie szczerzy, a Monika zajmie się resztą ……