Rozwój Organizacji

Warsztat coachingowy „Efektywność Procesu”

Warsztat coachingowy „Efektywność Procesu”

Warsztat coachingowy „Efektywność Procesu” to propozycja usprawnienia jakości usług w Twojej firmie. Usprawnienia te rozumiane są jako korzyści dla użytkowników/klientów, jak również pracowników Twojej firmy. W czasie warsztatu innowacyjność traktowana jest jako czynnik ludzki całego procesu tworzenia wartości i z tej perspektywy tworzone są nowe warunki dla jej ożywienia. Zaczynamy od potrzeb i wymagań użytkownika i szukamy rozwiązań wraz z nim (rzeczywistym lub wyobrażonym) i innymi uczestnikami procesu. Pomysły generowane są przy użyciu zdjęć, rysunków i modeli, które są systematycznie rewidowane w trakcie warsztatu. Metoda zastosowana w warsztacie powstała na bazie inspiracji ideami zapoczątkowanymi na Uniwersytecie Stanforda, opisanymi w książce Alexandra Osterwaldera „Business Model Generation”.

Zespołowa sesja strategiczna na bazie MBTI oraz teorii 5 dysfunkcji pracy zespołu:

Zespołowa sesja strategiczna na bazie MBTI oraz teorii 5 dysfunkcji pracy zespołu:

  • podniesie efektywność pracy zespołowej
  • pomoże wypracować standardy i strategię dla współpracy i komunikacji w zespole
  • adresowana jest zarówno do lidera, jak i członków zespołu