Szkolenia dla menedżerów 

Warsztat MBTI pomoże Ci :

Warsztat MBTI pomoże Ci :

 • Poznać lepiej siebie samego, zrozumieć, gdzie jesteś na mapie opisującej różnice osobowościowe w pozytywny, konstruktywny sposób.
 • Doceniać wagę różnic między ludźmi i zrozumieć, jak ludzie o różnych typach osobowości mogą razem pracować i uzupełniać się nawzajem
 • Rozwinąć swoje umiejętności przywódcze
 • Poprawić komunikację i relacje w pracy
 • Doskonalić strategie rozwiązywania problemów i zarządzania zmianą
Program „Narzędzia coachigowe w pracy menedżera” pomoże Ci rozwinąć następujące 4 umiejętności:

Program „Narzędzia coachigowe w pracy menedżera” pomoże Ci rozwinąć następujące 4 umiejętności:

 • Jak stosować coaching ad-hoc w codziennej pracy
 • Jak wykorzystywać zestaw narzędzi coachingowych w pracy z Twoimi ludźmi
 • Jak zmienić nastawienie pracowników z ‘widzę problem’ na ‘widzę cel’
 • Jak zbudować pełną inspiracji relację z Twoimi podwładnymi
Poprzez uczestnictwo w warsztacie

Poprzez uczestnictwo w warsztacie "Moja Kariera w Świecie Korporacji"...

 • Przeanalizujesz swoją karierę, zbadasz jej mocne i słabe strony
 • Odkryjesz swoje aspiracje i zaplanujesz drogę do ich realizacji
 • Zwiększysz efektywność swojej współpracy i komunikacji z osobami w Twoim otoczeniu biznesowym
Dzięki uczestnictwu w warsztatach “Relacje biznesowe w wielokulturowym środowisku”:

Dzięki uczestnictwu w warsztatach “Relacje biznesowe w wielokulturowym środowisku”:

 • Zdobędziesz wiedzę o danym kraju/obszarze kulturowym
 • Poznasz wartości związane z życiem codziennym i pracą wyznawane w tej kulturze
 • Przećwiczysz umiejętności budowania relacji biznesowych w sposób charakterystyczny dla tej kultury
 • Nauczysz się, jak budować szacunek i zaufanie w kontaktach zawodowych z przedstawicielami danego kraju


Przed osobami sprawującymi funkcje kierownicze i menedżerskie stawiane są obecnie coraz wyższe wymagania. Muszą być one specjalistami nie tylko w konkretnym, leżącym w zakresie ich obowiązków obszarze, ale powinny również wykazywać się znacznymi umiejętnościami interpersonalnymi. Miejsce stylu nakazowego, opierającego się na wydawaniu poleceń i ciągłej kontroli, zajął styl trenerski (coachingowy), określany mianem najbardziej rozwijającego stylu zarządzania zespołem. Na bazie swoich wieloletnich doświadczeń w pracy coacha stworzyłam cykl autorskich szkoleń dla menedżerów i kierowników, które wyposażają ich w kluczowe – z punktu widzenia efektywności przedsiębiorstwa – umiejętności i pomagają lepiej adaptować się do nowych warunków. Zakres proponowanych przeze mnie warsztatów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. takie obszary jak szkolenia z przywództwa i przewodzenia grupie, projektowania ścieżek kariery, czy budowania zespołu.

Pracując jako coach, wielokrotnie miałam do czynienia z osobami, które mimo wielu zewnętrznych atrybutów sukcesu (dobre zarobki, prestiżowe stanowisko, luksusowy samochód) miały uczucie niespełnienia. Jak się bowiem okazuje, kluczem do szczęścia jest poczucie samorealizacji, a wszystko inne jest wobec niego wtórne. Dzięki szkoleniom menedżerskim nauczysz się czerpać satysfakcję ze swojej pracy i żyć w zgodzie ze sobą.

Szkolenia dla menedżerów – korzyści osobiste i korzyści dla firmy

Szkolenia dla menedżerów i kierowników przynoszą korzyści nie tylko samym zainteresowanym, ale również całej organizacji. Dbający o dobre relacje z zespołem menedżer, jest w stanie zbudować kulturę zaangażowania i odpowiedzialności, gdzie każdy z pracowników ma poczucie, że końcowy sukces zależy też od niego. Na prowadzonych przeze mnie szkoleniach dowiesz się, jak praktykować uważne przywództwo, poprawić komunikację i relacje z podwładnymi, czy kształtować w nich proaktywne nastawienie. Z chęcią odkryję przed Tobą tajniki budowania zespołu w oparciu o cechy charakterologiczne i typ osobowości pracowników (szkolenia MBTI). Pomogę Ci lepiej poznać samego siebie, określić Twoje silne i słabe strony oraz zidentyfikować możliwe ścieżki rozwoju.

Dzięki oferowanym przeze mnie szkoleniom menedżerskim staniesz się prawdziwym liderem – takim, którego pozycja opiera się nie na strachu, lecz autorytecie i zaufaniu, jakim darzą Cię współpracownicy. Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą moich szkoleń i wyboru warsztatu dostosowanego do Twoich potrzeb!