Tak zwany wewnętrzny krytyk to “głos”, jaki “słyszymy” w głowie, będący najczęściej monologiem na temat naszych słabości i wad. Może on przypominać głos własny lub głos rodzica. Identyfikowanie się z wewnętrznym krytykiem obniża poczucie własnej wartości oraz sprawia, że przestajemy się realizować – prywatnie lub zawodowo. 

Jak go zwalczyć i stać się prawdziwą kobietą biznesu zmotywowaną, by odnieść sukces? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Sposoby na „wyłączenie” wewnętrznego krytyka i rozwój kompetencji kobiety biznesu

W książce „The Self-Esteem Companion: Simple Exercises to Help You Challenge Your Inner Critic and Celebrate Your Personal Strengths” możemy zapoznać się z metodami, których wykorzystanie pomaga uciszyć głos wewnętrznego krytyka.  Autorzy i autorki (Matthew McKay, Patrick Fanning, Carole Honeychurch i Catherine Sutker) wskazują, że kluczowe w tym procesie są wymienione poniżej etapy.

  1. Identyfikacja krytyka – pierwszym istotnym krokiem jest uświadomienie sobie istnienia wewnętrznego, krytykującego głosu.
  2. Szukanie przyczyny – za pojawienie się krytycznego głosu w głowie odpowiadają najczęściej rodzice, a dokładniej stosowanie przez nich kar w dzieciństwie.
  3. Demaskowanie nieprawdy – wewnętrzna krytyka jest najczęściej przesadzona, dlatego najlepszym sposobem na pozbycie się niechcianego głosu jest uświadomienie sobie fałszywości głoszonych przez niego twierdzeń.
  4. Stosowanie afirmacji – w uciszaniu wewnętrznego krytyka chodzi przede wszystkim o to, aby przekuć dotychczasowe, często nieświadome przekonania na wiarę w siebie. Polecanym rozwiązaniem jest stosowanie mantr, z którymi z czasem zaczniemy rzeczywiście się identyfikować.

Dlaczego warto wyciszyć głos wewnętrznego krytyka?

Ponieważ utrudnia Ci on samorealizację. Może myślisz, że jeśli masz krytyczny stosunek do siebie, to jest więcej szans, by coś poprawić? Nie. Tak naprawdę ten głos tylko osłabia Twoją motywację do pracy nad sobą. Możesz to sprawdzić przez zrobienie listy celów, których osiągnięcie jest dla Ciebie trudne właśnie ze względu na negatywne przekonania na swój temat. Warto pamiętać, że ciągła krytyka może prowadzić również do pogorszenia relacji z innymi, zwłaszcza z bliskimi osobami. Uświadomienie sobie „kosztów” hodowania wewnętrznego krytyka natychmiastowo zwiększa motywację do jego „przegadania”. Niech Twój wewnętrzny pozytywny głos będzie silniejszy! W razie jakichkolwiek problemów warto zasięgnąć porady coacha, który pomoże Ci złapać kontakt ze swoimi zasobami – kompetencjami, cennym doświadczeniem, wartościami i aspiracjami!

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">