[:pl]jak działają prawa sukcesu cz. 2Naprawdę ogromną radość przysparza mi świadomość, że pojawili się na świecie liderzy, biznesmeni tacy jak Richard Branson, którzy ukazują sukces od innej, nowej, niespotykanej dotąd strony!

Bo oto nagle naocznie przekonujemy się, że można być nieprzytomnie bogatym,
niesamowicie skutecznym przedsiębiorcą, a jednocześnie po prostu szczęśliwym człowiekiem, który cieszy się życiem w każdej chwili, rozwija swój biznes, żyje w harmonii, dbając o siebie, swoje zdrowie i o swoje związki z ludźmi. Na dodatek ma prawdziwą frajdę z tego, co robi!

Po prostu objawienie!

Oto druga część mojego artykułu o tym, jak działają prawa sukcesu wg Deepaka Chopry (pierwszą część przeczytasz tutaj).

Czwarte prawo sukcesu – Prawo Najmniejszego Wysiłku

Trawa nie stara się rosnąć, lecz po prostu rośnie. Ryby nie starają się pływać, lecz zwyczajnie pływają. Kwiaty nie starają się kwitnąć, kwitną. Ptaki nie starają się śpiewać, śpiewają. Ziemia nie stara się wirować wokół własnej osi, wiruje. Taka jest ich natura. Tak jak naturą słońca jest świecić, a Twoją zrealizować siebie. Dlatego jeśli usilnie starasz się czegoś dokonać i czujesz, że kosztuje Cię to strasznie dużo wysiłku, może nie jest to Twoją naturą? Może tylko bezskutecznie karmisz swoje ego? Może nie jest Ci to do niczego potrzebne, tak jak ptakowi, żeby pływał? Uwolnij swoją energię i skieruj ją, by realizowała CIEBIE. Zaufaj sobie.

I ćwiczenie dla Ciebie: od dzisiaj szczególnie w trudniejszych momentach Twojego życia, ćwicz akceptację dla siebie, nawet gdy zrobisz błąd, przyznaj się przed sobą do tego błędu, napraw go, jeśli to możliwe, wyciągnij wnioski na przyszłość, pomyśl, co możesz zrobić inaczej następnym razem, ale powiedz sobie: „jestem ok, niczego mi nie brakuje, wszystko ze mną jest w porządku”… i uśmiechnij się!

Piąte prawo sukcesu – Prawo Intencji i Pragnienia

Najpierw odnajdź siebie. Usłysz, zobacz, skontaktuj się z tą częścią Ciebie, gdzie czujesz swój Czysty Potencjał, swoją prawdziwą naturę – gdzieś w tej czasoprzestrzeni między słowami, między codziennym natłokiem spraw, między ciągłą gonitwą myśli. Kiedy się już tam znajdziesz, uwolnij swoje intencje i pragnienia. Jeśli np. marzysz o sukcesie w biznesie, wyobraź sobie, jak to marzenie zaczyna kiełkować w Twoim polu czystego potencjału. Od tej chwili patrzysz na nie tylko z perspektywy tego właśnie pola.

To znaczy, że przestajesz patrzeć na siebie oczami świata, a jedynym punktem odniesienia dla siebie stajesz się Ty. Czujesz energię płynącą z Twojego potencjału i wiary wypływającej z Twojego pragnienia, jednocześnie cieszy Cię każda chwila na Twojej drodze, akceptujesz siebie i swoje błędy, bo wiesz, że nic nie dzieje się bez przyczyny i z wszystkiego wynika dla Ciebie na koniec coś dobrego.

Ćwiczenie dla Ciebie: sporządź listę swoich marzeń i celów, miej ją zawsze przy sobie, popatrz na nią zawsze wieczorem przed zaśnięciem i zawsze rano po przebudzeniu, lista może się zmieniać, w miarę jak będą się realizować lub zmieniać Twoje marzenia i cele.

Szóste prawo sukcesu – Prawo Oderwania

Oznacza nieprzywiązywanie się do rezultatu. Masz wytyczony cel, masz swoje pragnienia, marzenia, mocną intencję ich zrealizowania, tak naprawdę jednak jeszcze bardziej otwierasz się na samą podróż, na drogę do celu, bo rozumiesz, że już sama ona jest przygodą, jest rozwojem, jest realizowaniem Twojego czystego potencjału, z którego w pełni zdajesz sobie sprawę właśnie po drodze.

Za każdym następnym rogiem niewiadomego. Jesteś przygotowana na NIEWIADOME i NIESPODZIEWANE. Dlatego nie szukasz za wszelką cenę substytutów bezpieczeństwa, nie spalasz się w dążeniu do kontrolowania wszystkich i wszystkiego, nie ma w Tobie lęku, że tylko pełna kontrola nad wszystkimi aspektami życia zapewni Ci bezpieczną egzystencję. Jesteś otwarta.

Ćwiczenie dla Ciebie: od dzisiaj daj wolność sobie do bycia, jaka jesteś i Twoim bliskim do bycia, jacy są, zacznij aktywnie uczestniczyć w życiu bez zbytniego kontrolowania rzeczywistości.

poznawaj siebieSiódme prawo sukcesu – Prawo Misji w Życiu

Zgodnie z nim jesteś tu po to, żeby zrealizować swój potencjał, swój talent, swoje pasje. Co więcej, to jest Twoja misja, bo Twój talent jest potrzebny innym. Masz wątpliwości co do prawdziwości tego prawa? W takim razie jeśli jesteś matką, od dzisiaj powtarzaj te słowa swojemu dziecku każdego dnia. Zobaczysz, jak to wpłynie na jego życie. I nie nalegaj na ekskluzywne prywatne przedszkole, najlepsze szkoły, szóstki na świadectwie.

Nie czyń ze swojego dziecka oznaki Twojego statusu społecznego, bo to podświadomie rodzi w nim lęk, że warte jest tylko tyle, ile warte są te zewnętrzne symbole. A jeśli chodzi o Ciebie – jak blisko Twoich pasji jest to, co robisz, jakie możliwości stwarzasz dla siebie, by Twój potencjał, talent i pasje, były istotną częścią Twojego życia?

Ćwiczenie dla Ciebie: sporządź listę swoich talentów, następnie zastanów się nad możliwościami ich wyrażania, kiedy czujesz, że dajesz z siebie to, co w Tobie najlepsze, najcenniejsze – w jaki sposób mogą one być przydatne dla innych ludzi, czy mogłyby stać się częścią Twojego zawodowego życia, a może już są?

Nie wiem, czy Richard Branson czytuje książki Deepaka Chopry, nie wiem, czy Deepak Chopra poznał kiedyś osobiście Richarda Bransona, intuicja mówi mi jednak, że ci dwaj panowie mają ze sobą dużo wspólnego. Da się odnieść spektakularny sukces w biznesie, a jednocześnie żyć mądrze, bez chciwości i wyczerpywania siebie samego?
Wygląda na to, że TAK!

Jestem ciekawa Twoich doświadczeń i spostrzeżeń na temat, który poruszyłam w tym tekście, podziel się nimi poniżej:[:en]laws of success 2It really makes me happy to hear that there are business leaders in the world like Richard Branson who seems to demonstrate his success from a new different perspective!
Here you are the second part of my post about Laws Of Success by Deepak Chopra (read the first part here).

The fourth law of success – The Law Of Least Effort.

The grass doesn’t’ try to grow, it just grows. Fish doesn’t try to swim, it swims. Flowers don’t try to blossom, they simply blossom. Birds don’t try to sing, they just sing. The earth doesn’t try to spin on its own axis, it is the nature of the earth to spin. The same as the nature of the sun is to shine and the nature of you is to realize yourself. So if you have been trying hard to achieve something and it costed you a lot of efforts, maybe this was not your true nature? Maybe you only nurture your ego? Maybe you don’t need this thing in fact? Like a bird doesn’t need to learn to swim… Free your energy and direct it to realize YOU! Trust yourself.

Now watch this video, what do you think Liza Minnelli feels when singing at this performance?

Task for you: from today especially in difficult moments practice acceptance to yourself, even if you make a mistake, admit it, correct it if possible, take your lesson but at the same time say to yourself: „I’m ok, I don’t lack anything, everything is all right” and smile …

The fifth law of success – The Law Of Intension And Desire.

First connect with yourself. Listen and hear this part of you where you feel the purest potential, your true nature – between words, between the crowded thoughts, in silence. And when you find yourself then break free your intension and desires. Whatever you dream about imagine how this dream grows in the field of pure potential inside you. From now you will not look at it with eyes of external world but from the perspective of the inner energetic field, you maintain a state of self-referral.

Task for you: make a list of your dreams and goals, keep it always with you, look at it every morning after you wake up and every evening before you go to bed, the list may change over time as long as your dreams and goals will come true.

The sixth law of success – The Law Of Detachment.

It says that in order to acquire anything in the physical world you have to relinquish your attachment to it. It doesn’t mean you give up the intention or the desire but you give up only the attachment to the result. You open yourself to the journey, you understand you path to success is a process of your self-realization which you are becoming more and more aware on the way. At each corner you meet UKNOWN and UNEXPECTED and you welcome them. So there’s no fear in you and you don’t feel necessity to control things. You are open.

Task for you: from today on give yourself a permission to be as you are, and let your friends and family members be as they are, actively participate in reality around you but without too much controlling it.

you're betterThe seventh law of success – The Law Of Purpose In Life.

According to this law you are here to realize your potential, your talent, your passions. In fact this is your mission because your talent is needed here. Do you doubt in it? Check this: if you are a mother from today on every day repeat this to your child and observe how it will influence your child’s life. Don’t insist on the best kindergarten or grammar school or the best grades at exams. Don’t make from your child a symbol of your social status because it only creates a fear in him or her value as much as their achievements. Instead of that tell your child to discover and develop passion, interests and live a life based on them.

And what about you? How close to your passions is what you do for a living? What are the opportunities that you create for yourself to realize your potential and talents?

Task for you: make a list of all your talents and then think about possibilities of expressing them – how cant hey be of use to other people? Can they become a base of what you do professionally, maybe they are already?

I don’t know whether Richard Branson reads books by Deepak Chopra, I don’t know whether Deepak Chopra have ever met Richard Branson personally but it seems to me they have a lot of in common. Can you be successful in your business and at the same time live wisely, without greed, without using others and without exhausting yourself? Yes, you can!

And I’m very interested in hearing your comments to the subject I wrote here on, share them with me below![:]