Podnoszenie efektywności organizacji

Podnoszenie efektywności organizacji

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Podnoszenie efektywności organizacji

START | OFERTA | Podnoszenie efektywności organizacji

Moja firma Process Coach oferuje cały zakres wsparcia, które jest potrzebne, by firma mogła sprawnie działać, jeśli chodzi o funkcję personalną w organizacji. Przede wszystkim oferujemy pomoc w obszarach: rekrutacja, szkolenia i rozwój, branding firmy jako pracodawcy, administracja HR, płace, raportowanie HR, zarządzanie wynagrodzeniami, funkcja BHP.

Mamy również bogate doświadczenie w procesach fuzji i przejęć (mergers&acquisitions) i służymy kompleksowym doradztwem w tego typu, zwykle bardzo trudnych dla firm, wdrożeniach zmian.

Wraz ze współpracującymi ze mną konsultantami zadbamy o to, by Twoja firma przeszła z sukcesem procesy transformacji i usprawnień, a następnie wzmocniła swoją obecność na rynku i podniosła efektywność.

Wiemy z doświadczenia, że efektywna firma to zdrowe procesy zarządzania kapitałem ludzkim.

 

A oto podstawowe wskaźniki procesów funkcji personalnej w organizacji, które świadczą o jej sprawnym działaniu:

 

Z łatwością przyciągasz kandydatów do pracy.

♦ Wskaźnik odejść w Twojej firmie jest na poziomie, którym jesteś w stanie rozsądnie zarządzać.

♦ Satysfakcja klientów z produktów/usług Twojej firmy jest wysoka.

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI
ORGANIZACJI

Podnoszenie efektywności organizacji

START | OFERTA | Podnoszenie efektywności organizacji

Moja firma Process Coach oferuje cały zakres wsparcia, które jest potrzebne, by firma mogła sprawnie działać, jeśli chodzi o funkcję personalną w organizacji. Przede wszystkim oferujemy pomoc w obszarach: rekrutacja, szkolenia i rozwój, branding firmy jako pracodawcy, administracja HR, płace, raportowanie HR, zarządzanie wynagrodzeniami, funkcja BHP.

Mamy również bogate doświadczenie w procesach fuzji i przejęć (mergers&acquisitions) i służymy kompleksowym doradztwem w tego typu, zwykle bardzo trudnych dla firm, wdrożeniach zmian.

Wraz ze współpracującymi ze mną konsultantami zadbamy o to, by Twoja firma przeszła z sukcesem procesy transformacji i usprawnień, a następnie wzmocniła swoją obecność na rynku i podniosła efektywność.

Wiemy z doświadczenia, że efektywna firma to zdrowe procesy zarządzania kapitałem ludzkim.

 

A oto podstawowe wskaźniki procesów funkcji personalnej w organizacji, które świadczą o jej sprawnym działaniu:

 

Z łatwością przyciągasz kandydatów do pracy.

♦ Wskaźnik odejść w Twojej firmie jest na poziomie, którym jesteś w stanie rozsądnie zarządzać.

♦ Satysfakcja klientów z produktów/usług Twojej firmy jest wysoka.

Podnoszenie efektywności procesów w Twojej organizacji może zawierać następujące elementy:

Weryfikacja funkcji administracyjnej

analiza danych personalnych (osobowe i płacowe) i ich zgodności z wymaganiami prawa o ochronie danych

Usprawnienie procesu rekrutacji

narzędzi rekrutacyjnych oraz zdefiniowanie odpowiadających im wskaźników w oparciu o analizy istniejących rozwiązań, ankiety wewnątrz firmy, porównanie z praktykami rekrutacyjnymi rynku; procedura może zawierać zasady rekrutacji wewnętrznej

Weryfikacja procesu włączania nowych pracowników do firmy

w oparciu o analizę wskaźników firmy diagnozujących istniejące rozwiązania

Rewizja procesu oceny okresowej pracowników

oraz towarzyszących im dokumentów i formularzy, identyfikacja słabych i mocnych punktów istniejącego procesu; zaprojektowanie dodatkowych rozwiązań lub zmian

Przygotowanie narzędzi planowania szkoleń

i oceny ich efektywności

Awanse i ścieżki kariery

przygotowanie zasad monitorowania rozwoju zawodowego pracowników oraz oceny ich potencjału

Rewizja struktury
wynagrodzeń i benefitów

diagnoza skuteczności istniejącego rozwiązania w porównaniu do danych demograficznych firmy oraz na tle konkurencji

Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów