Pewnie niejednokrotnie słyszałaś, że liderem się zostaje, a nie rodzi. Pełna zgoda. Można jednak wskazać na pewien zestaw cech, które predysponują ich posiadaczy do odniesienia sukcesu. W tym artykule skupimy się na kobietach-liderkach i postaramy się znaleźć wspólne dla nich właściwości. Chcecie wiedzieć jakimi zasadami się kierują? – zapraszamy do lektury!

1) Pasjonują się tym, co robią

Niezależnie od tego, na jakim polu działają, robią to zawsze z pełnym zaangażowaniem. Nie uznają półśrodków i kompromisów. Dbają o to, by na żadnym etapie swojego życia nie zatracić młodzieńczej pasji, która jest motorem ich działalności.

2) Żyją w zgodzie z wartościami

Kobiety sukcesu realizują założone cele, zachowując wierność swoim ideałom. Nie starają się udawać kogoś, kim nie są, lecz angażują się w takie działania, które pozwalają im żyć w zgodzie ze sobą.

3) Są śmiałe i odważne

Badania pokazują, że ludzie odważni częściej odnoszą sukcesy. Kobiety, które piastują wysokie stanowiska, są pewne swoich umiejętności. Stawiają sobie ambitne cele i mają dużą motywację do ich osiągnięcia. Zawsze mierzą wysoko i nie boją się wyzwań. Do nowych zadań podchodzą z ciekawością, a niepowodzenia traktują jak coś przejściowego.

4) Otaczają się zaufanymi ludźmi

Kobiety-liderki nie działają w próżni. Mają liczne i głębokie kontakty zawodowe oraz towarzyskie, które są dla nich źródłem wsparcia i gwarantem poczucia wspólnoty. Potrafią także dobierać sobie zaufanych współpracowników oraz delegować zadania i odpowiedzialność. Dbają o dobrą atmosferę w zespole i budują swój autorytet na sile relacji oraz sile eksperckiej.

5) Wiedzą, że sukces wykracza poza to, co materialne

Dla kobiet-liderek synonimem sukcesu nie jest okrągła suma na koncie czy nowe Porsche w garażu. Dla nich sukces wykracza poza to, co materialne. To możliwość bycia sobą, prowadzenia w pełni autentycznego życia i realizacji swoich pasji.

6) Znają swoje mocne strony i są świadome swoich ograniczeń

Kobiety sukcesu doskonale znają własne możliwości. Mają realistyczną wizję siebie i nie boją się konfrontować ze swoimi słabościami. Dążą do wielkich rzeczy, ale są wolne od obsesji na punkcie własnej doskonałości.

7) Dbają o pozytywne nastawienie

Kobiety liderki wiedzą, że pozytywne nastawienie to już połowa sukcesu. Każdego dnia starają się więc wprowadzać w dobry nastrój i uruchamiać wewnętrzny mechanizm sukcesu na tyle często, by uległo to automatyzacji.

8) Nigdy nie przestają się uczyć

Kobiety sukcesu stale podnoszą swoje kompetencje i poszukują okazji do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Są żądne nowych informacji, a jednocześnie potrafią wykorzystywać to, co już wiedzą.