Praca to sfera życia człowieka, w której powinien się realizować i spełniać. Jednak nie zawsze praca przynosi oczekiwaną satysfakcję. W niektórych przypadkach sytuacja w życiu zawodowym może prowadzić do wypalenia, które negatywnie wpływa na kondycję psychiczną, fizyczną, ale też na najbliższe otoczenie osoby nim dotkniętej.

Co wpływa na syndrom wypalenia zawodowego?

3 objawy wypalenia zawodowego według Susan Jackson i Christiny Maslach:

  • depersonalizacja,
  • obniżone poczucie kompetencji zawodowych,
  • wyczerpanie emocjonalne.

Badano także warunki, jakie prowadzą do wypalenia zawodowego. Według amerykańskiego badacza, Roberta Karaska, wypalenie zawodowe najczęściej występuje wtedy, gdy pojawiają się wysokie wymagania przy jednoczesnym braku kontroli nad sytuacją. Występuje ono także wtedy, gdy oczekiwania pracownika co do wykonywanej pracy nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, a wysiłek, który wkłada, wydaje się bezproduktywny. Stagnacja w pracy wzmacnia te odczucia i może nasilać poczucie wypalenia. W efekcie pracownik traci motywację do pracy i zainteresowanie nią. Prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego zwiększa także nadmierny perfekcjonizm czy działanie wbrew własnym wartościom.

Stagnacja jako etap wypalenia zawodowego

Stagnacja w pracy ściśle wiąże się z poczuciem wypalenia. Przez badaczy jest uznawana za drugi etapu procesu prowadzącego do tego zjawiska. Stagnacja zwykle następuje po etapie entuzjastycznego nastawienia do pracy. Jest to etap, na którym można wcześnie uniknąć wypalenia zawodowego, jeśli odpowiednio zareagujemy. Stagnacja po czasie może przerodzić się we frustrację, a ta z kolei w apatię. Im wcześniej rozezna się objawy wypalenia, tym lepiej można zaradzić jego skutkom. Ignorowanie objawów wypalenia może prowadzić do znacznego pogorszenia kondycji psychicznej, a także fizycznej. W niektórych sytuacjach osobom zmagającym się z syndromem wypalenia zawodowego potrzebna okazuje się pomoc psychologiczna.

Jak tego uniknąć? Jak w porę zareagować? Tego i innych rzeczy przydatnych w biznesie dowiesz się jako uczestnik naszych warsztatów. Zapraszamy!

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">