Rozwiązywanie problemów jest nieodłącznym elementem każdego dnia. Próbujemy uporać się z nimi w miejscu pracy, jak i na gruncie rodzinnym i wśród przyjaciół oraz znajomych. Metody, jakimi się posługujemy, zależą od naszych możliwości intelektualnych i poznawczych, a nierzadko od naszego podejścia do zagadnienia. Dlatego należy się cieszyć, że do dyspozycji mamy tak wiele narzędzi pomocnych w pokonywaniu zaistniałych kryzysów. Jednym z takich sposobów jest burza mózgów, metoda wywodząca się z psychologii społecznej, mająca na celu generowanie i doskonalenie decyzji zapadających w grupie.

Twórca popularnej metody zwiększania kreatywności i potencjału zespołu, Alex Osborn, w swoich wnioskach dotyczących burzy mózgów wysnuł tezę o przewadze jakościowej i ilościowej pomysłów powstających w zespole w porównaniu do takiej samej pracy, ale przeprowadzonej w pojedynkę. Osborn podkreślał, że burza mózgów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w każdym projekcie, do którego zostanie wykorzystana. Aby efektem procedury były ciekawe pomysły na poradzenie sobie z określonym problemem, w grupie pracującej nad danym zagadnieniem muszą się znaleźć osoby bardziej twórcze, odpowiedzialne za generowanie potencjalnych rozwiązań oraz osoby, które mając umysł analityczny, bez trudu będą mogły te pomysły poddać analizie i ocenie. Zastosowana w takich warunkach burza mózgów na pewno przyniesie oczekiwane rezultaty.

Mózgi na pełnych obrotach

Brainstorming jest metodą chętnie wykorzystywaną do pracy w firmach na całym świecie i niezaprzeczalne argumenty przemawiają na jej korzyść. Przede wszystkim szansa znalezienia idealnego rozwiązania zwiększa się kilkukrotnie, jeśli nad danym problemem pracuje kilka osób, wzajemnie się inspirujących. Ponadto problem, przed którym staje grupa, zostaje ujęty z różnych perspektyw, w zależności od tego, jak patrzą na niego poszczególni członkowie zespołu. Różne sposoby postrzegania świata umożliwiają szersze ujęcie problemu, nad którego rozwiązaniem pracuje zespół. Fakt, że grupę tworzą odrębne jednostki na pewno wpływa na umiejętność budowania kompromisu i pracy nad wspólnym problemem. W tym przypadku jest duże prawdopodobieństwo „grania do jednej bramki”, bez wdawania się w spory personalne, które mogłyby jedynie zaszkodzić w powstawaniu pomysłu.

Popularność burzy mózgów jest najlepszym dowodem jej skuteczności. Wszystko to, co sprzyja rozwojowi wyobraźni i pobudzaniu kreatywności, jest chętnie wykorzystywane przez managerów pracujących na wyniki swoich zespołów. Tam, gdzie rodzą się ciekawe pomysły, buduje się pewność siebie, a relacje między poszczególnymi członkami zespołu stają się efektywniejsze i trwalsze.

Jeśli chcesz poznać tajniki tej metody i nauczyć się stosować ją w praktyce, weź udział w warsztatach z budowania efektywnego zespołu albo z kursu dla obecnych i przyszłych karierowiczek – https://kurs.monikaschwertner.com/. Dowiesz się, w jaki sposób przełożyć teorię na rzeczywiste wyniki pracy.

Zespół Process Coach

 

Wykonaj quiz i poznaj swój styl

rozwiązywania konfliktów

Jak fantastyczne byłoby życie i praca, gdyby ludzie zawsze kierowali się rozumem!” O nie! I tu się mylisz! Nauka bezsprzecznie udowadnia niezwykle istotne znaczenie emocji, bo to one są motorem do działania, do doświadczania i odczuwania pełnej satysfakcji z życia w sferze prywatnej i zawodowej. Jednakże naucz się z nimi radzić, szczególnie z tymi najtrudniejszymi, pojawiającymi się w sytuacji konfliktu – to kluczowa kompetencja dojrzałego lidera. Dzięki naszemu quizowi, opracowanemu w oparciu o badania naukowe, dowiesz się nie tylko, jaki jest Twój własny styl radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach ale również, jakie ma to znaczenie dla Twojej osobistej efektywności i jak możesz to wykorzystać dla dobra swojego i zespołu.

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">