Z punktu widzenia psychologii afirmacja to wypowiadanie pozytywnych twierdzeń na własny temat, co ma doprowadzić do zmiany sposobu postrzegania samego siebie. Praktyka ta wykorzystuje przede wszystkim siłę autosugestii. Kto może z niej korzystać i czy przynosi ona rzeczywiste efekty?

Afirmacja – dla kogo?

Afirmacja nie jest dla każdego. Poleca się ją stosować w przypadku, gdy mamy niepewną, lecz dobrą opinię na własny temat. Wówczas autosugestia pomoże nam ugruntować pozytywny wizerunek samych siebie. W przypadku osób cierpiących na depresję lub z poważnie zaniżoną samooceną afirmacja może jednak przynieść odwrotny skutek. W takiej sytuacji dana osoba zauważa rozdźwięk pomiędzy faktyczną sytuacją a wypowiadanymi słowami, co prowadzi do pogorszenia się opinii takich osób na własny temat.

Dlaczego afirmacja przynosi rzeczywiste rezultaty?

Sekretem działania afirmacji jest to, że ludzki mózg często nie jest w stanie odróżnić wyobrażeń od rzeczywistości. Codziennie przekonywanie samego siebie co do własnych zalet prowadzi w końcu do zmian w podświadomości, co skutkuje polepszeniem samooceny. Żeby ta praktyka działała, należy stosować ją systematycznie. Zaleca się co najmniej pięciominutową powtórkę każdego dnia, najlepiej kilka razy. Warto również poprosić zaufaną osobę – przyjaciela, członka rodziny czy dobrego coacha – o to, aby powtórzył na głos daną afirmację w naszym towarzystwie. Dzięki sile autorytetu oraz sympatii i ciepłu transmitowanemu przez tę osobę twierdzenie będzie miało jeszcze większy wpływ na naszą psychikę.

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">