Ludzie, dążąc do wyznaczonych celów, chętnie korzystają z różnorodnych form wsparcia, które pokazując różne możliwości i rozwiązania, sprawiają, że obrane cele wydają się być bardziej w zasięgu ręki i naszych możliwości. Coraz bardziej świadomi własnych ograniczeń, braków i słabości, bez trudu odnajdujemy obszary, w których chcemy coś zmienić, uzupełnić i polepszyć. Otrzymując wsparcie z zewnątrz, łatwiej jest nam to robić, bo podświadomie czujemy, że nie jesteśmy w tym sami, a pokonywanie lęków i ograniczeń to chleb powszedni każdego z nas. Kiedy jesteśmy już świadomi, w jakim obszarze naszego funkcjonowania chcemy dokonać zmian, powinniśmy zastanowić się, czy pomocy szukać u coacha czy po prostu wybrać szkolenie, które okaże się pomocne w danym zakresie. Jest to o tyle ważna kwestia, że coaching bardzo często bywa mylony z innymi formami pomocy, a granica pomiędzy jednym a drugim jest istotna.

Coaching

Wybierając coaching, decydujesz się na podróż w konkretnym, upragnionym kierunku, w której towarzyszy Ci coach. Nie mentor ani nauczyciel, ale ktoś, kto pomaga Ci dostrzec własny potencjał i drzemiące w Tobie siły. Dzięki współpracy na linii klient – coach plany i cele zostają jasno skonkretyzowane, priorytety uporządkowane, a potrzebne do realizacji zadania zasoby uruchomione. Coach nie dyskutuje z Twoimi wartościami i priorytetami, nie proponuje gotowych rozwiązań, pozwala jedynie na samodzielne znalezienie najwłaściwszych dla Ciebie opcji w kierunku zmian i rozwoju. Ciekawa coachingu w praktyce? Polecamy kurs “Szczęśliwa Karierowiczka”, pełen cennych wskazówek i praktycznych umiejętności.

Szkolenie

Szkolenie natomiast to nic innego jak trening zdobytych już wcześniej umiejętności lub nabywanie nowych informacji. Bardzo często ogranicza się do jednego spotkania organizowanego w grupach, podczas którego realizowane są konkretne zadania i ćwiczenia, mające na celu „utrwalić” daną umiejętność lub wiedzę. Działanie szkoleniowca najczęściej opiera się na schemacie, w którym pierwsze skrzypce gra on sam, by w ciekawy i urozmaicony sposób dotrzeć do swoich odbiorców i poszerzyć ich horyzonty.

Coaching i szkolenie to dwie różne formy wsparcia naszych kompetencji i rozwoju. Podczas gdy coach pomaga Ci znaleźć w sobie motywację i pomysły na rozwiązanie konkretnego problemu, trener daje uczestnikom szkolenia gotowe rozwiązania w zakresie danego zagadnienia. Korzystając z coachingu, takich gotowych rozwiązań nie dostaniesz, ale sam uruchomisz w sobie zasoby, które do tych rozwiązań Cię doprowadzą. Szkolenie również daje pewną przestrzeń na odkrywanie własnego potencjału, ale w głównej mierze koncentruje się na przekazaniu konkretnej wiedzy i umiejętności. Bezsprzeczny natomiast jest fakt, że korzystanie zarówno z pomocy coacha, jak i trenera, stwarza sprzyjające warunki na to, by się rozwijać i poszukiwać nowych wyzwań w drodze do realizacji obranych celów.

Zespół Process Coach