Terminem asertywność określamy specyficzny sposób zachowania polegający na stanowczym i mocnym wyrażaniu własnych opinii w sposób, które nie narusza praw drugiej osoby, ani też jej psychicznej przestrzeni. Osoba asertywna nie ma problemu w wyrażaniu własnych emocji, uczuć i postaw. Potrafi bronić własnych praw w różnych sytuacjach społecznych, ale z drugiej strony potrafi przyjąć pod swoim adresem krytykę. Przy czym taka postawa wymaga autentyczności i stanowczości, przy zachowaniu szacunku do siebie i drugiej osoby.

Czy asertywność po prostu się ma?

Z asertywnością się nie rodzimy, nie jest nam dana raz na zawsze. Asertywny sposób zachowania opiera się na wyuczonych w trakcie naszego życia odpowiednich umiejętnościach, które są ściśle powiązane z naszymi poglądami i nastawieniem wobec świata oraz drugiego człowieka. Poprzez asertywną postawę wyrażamy nasze zaufanie do świata i własnej osoby oraz dajemy prawo do przestrzeni osobistej drugiemu człowiekowi. Aby nauczyć się asertywności, potrzeba lat i wielu doświadczeń, umiejętności właściwej interpretacji różnych życiowych sytuacji oraz mądrości życiowej, by wyciągnąć prawidłowe wnioski.

Czy asertywność możemy wyćwiczyć?

Asertywność trzeba ćwiczyć, codziennie i bez końca. Liczne badania pokazują, że człowiek asertywny charakteryzuje się żywą ekspresją emocjonalną, dobrym samopoczuciem, energią, optymizmem i radością życia. Warto więc chyba ćwiczyć w sobie zachowania asertywne. Na pewno pomocne tu będzie poznanie własnego ciała i umysłu. Naucz się rozumieć swoje reakcje na różne postawy i zachowania, poznaj swój próg wrażliwości emocjonalnej, by móc w odpowiednim momencie wystudzić emocje i postawić granice. Pracuj nad pewnością siebie, która pomoże Ci stworzyć pozytywny obraz własnej osoby. W sowich działaniach bądź wiarygodny, mów o swoich emocjach i uczuciach. Początkowo może się to odbywać na gruncie rodzinnym, by potem móc to przenieść dalej, np. do miejsca pracy. Szanuj drugą osobę i pozwól jej mieć własne opinie, by i ona miała szanse odwdzięczyć się tym samym.

Bycie asertywnym, w prawidłowym rozumieniu tej cechy, nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie. Jeśli chcemy czuć się dobrze we własnej skórze i być wsparciem dla swojego otoczenia, powinniśmy zadbać o przestrzeń osobistą i nie wyrażać zgody na to, z czym się nie zgadzamy. Każda zmiana jest trudna i wymaga czasu, ale poznanie samego siebie i wyznaczenie granic w codziennym funkcjonowaniu na pewno przyczyni się do podniesienia komfortu naszego życia i da nam wewnętrzny spokój. Wsparcie w zakresie szlifowania asertywności można znaleźć na naszych warsztatach.

Ta tematyka jest również częścią programu online “Szczęśliwa Karierowiczka”, który juz wkrótce będzie w sprzedaży na stronie: monikaschwertner.com