W polskich realiach kobiety wciąż znacznie rzadziej niż mężczyźni piastują najwyższe stanowiska w firmach i występują w roli liderów. Przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest jednak deficyt umiejętności, a brak wystarczającej siły przebicia i wiary we własne kompetencje. Dlatego też to właśnie kobiety są grupą, która szczególnie dużo może zyskać na uczestnictwie w sesjach coachingu kariery. Zajęcia coachingowe pomagają w identyfikacji własnych, silnych stron, koncentrują się wokół zagadnień podejmowania decyzji, kształtowania relacji z innymi czy radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Coaching kariery a life coaching

Jak wynika z danych zebranych na podstawie obserwacji płynących od coachów, mężczyźni znacznie częściej korzystają z coachingu kariery, niż z zajęć w formule life coachingu, W przypadku kobiet mamy do czynienia z odwrotną tendencją. Kobietom w przeciwieństwie do panów nie towarzyszy obawa, że udział w life coachingu zostanie zinterpretowany jako brak kontroli nad życiem prywatnym, natomiast wciąż wiele z nich postrzega coaching kariery jako domenę mężczyzn.

Z narzędzia, jakim jest coaching kariery, mogą swobodnie korzystać przedstawiciele obydwu płci. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. jak budować atrakcyjne wizje i wzmacniać zaangażowanie zespołu oraz patrzeć na różne sprawy w szerszej perspektywie. Kształtowanie wspomnianych umiejętności wydaje się szczególnie istotne w kontekście kobiet, które zwykle nie mają problemów z komunikacją z załogą (wysoce rozwinięte kompetencje miękkie), ale często nie potrafią snuć wielkich, porywających podwładnych wizji i budować długofalowych strategii rozwoju.

Jak wynika z raportu z badania kompetencji menedżerów (kobiet i mężczyzn) w kontekście zmieniających się potrzeb biznesowych, sporządzonego na zlecenie firmy Deloitte, coraz bardziej cenione są tzw. kompetencje miękkie. Kobiety mają w tym zakresie istotną przewagę nad mężczyznami (nastawionymi raczej konfrontacyjnie). Co ciekawe, mogą ją jeszcze wzmocnić, uczestnicząc w sesjach coachingu kariery ukierunkowanego na odkrywanie i rozwijanie zdolności przywódczych czy coachingu kariery, gdzie nauczą się np. jak wykorzystywać networking dla swojego rozwoju.

Innym wnioskiem płynącym ze wspomnianego badania, jest obserwacja obszarów deficytu u polskich menedżerów, do których zaliczono niedostatek umiejętności budowania kapitału społecznego i angażowania pracowników oraz przewodzenia zmianom. I w tym wypadku rekomendowany jest coaching kariery, który koncentruje się wokół wszystkich “problematycznych” zagadnień – https://monikaschwertner.com/oferta/kobieta-sukcesu/.