Atmosfera w pracy ma bardzo duży wpływ na efektywność pracowników. Otwarte relacje, współpraca czy też dobra komunikacja to tylko niektóre z elementów mających na nią wpływ. Mogą również zapobiec częstej rotacji pracowników. A czy jako liderzy mamy wpływ na dobrą atmosferę w naszym zespole? Oraz jak ją poprawić, by zwiększyć produktywność przedsiębiorstwa? 

Dlaczego atmosfera w pracy jest ważna?

To, jak czują się w firmie pracownicy, ma wpływ na całe przedsiębiorstwo. Udowodniono, że dobra atmosfera w miejscu pracy zmniejsza rotację pracowników nawet wówczas, gdy zarobki są niższe niż u konkurencji. Silnie stresujące warunki pracy, nierozwiązane konflikty, problemy z komunikacją, a także plotki i szeptane tajemnice to sygnały, że firma nie działa tak, jak powinna. Pracownik, który marzy tylko o tym, by dzień się jak najszybciej skończył, nie jest efektywny i wydajny. Może to również obniżać poczucie wellbeing w zespole i prowadzić do rozwoju poważnych chorób takich jak nerwica czy depresja.

Przyjazna atmosfera w pracy sprzyja z kolei zaangażowaniu, efektywności i osiąganiu złożonych celów. Zwiększa się lojalność wobec pracodawcy, zadowolenie. Ludzie identyfikują się z organizacją, a zespół osiąga wysokie wyniki.

Jak lider może mieć wpływ na dobrą atmosferę w pracy?

Dobra atmosfera w pracy w głównej mierze zależy od menedżerów. Niezdrowa rywalizacja, czy też zła komunikacja między współpracownikami a przełożonymi mogą osłabić efektywność zespołów. Budując przyjazne, otwarte, a przede wszystkim motywujące do angażowania się miejsce pracy, lider powinien pamiętać o takich elementach jak:

 • życzliwość i empatia,
 • sympatia,
 • komunikacja,
 • jasny podział obowiązków,
 • równe traktowanie.

Pracownicy, którzy czują się przeciążeni pracą, mają problem z wykonywaniem codziennych obowiązków. Stają się nerwowi, co również odbija się na kontaktach z kolegami. Aby zadbać o dobrą atmosferę w pracy lider powinien:

 • słuchać swoich pracowników i odpowiadać na ich potrzeby,
 • wprowadzić otwartą komunikację,
 • niezwłocznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe,
 • zadbać o integrację zespołu,
 • wyznaczać jasne cele,
 • unikać nadmiernej kontroli,
 • zapewniać pracownikom możliwość rozwoju,
 • być życzliwym i pomocnym,
 • doceniać nawet drobne osiągnięcia podwładnych,
 • motywować indywidualnie pracowników.

Firmy, które chcą dbać o pozytywną atmosferę powinny robić to kompleksowo i konsekwentnie. Jednorazowy wyjazd integracyjny nic nie zmieni, jeżeli na co dzień nie będą spełnione wyżej wymienione elementy. Jest to proces, który nigdy się nie kończy, polega raczej na codziennym wysiłku na rzecz budowania takiej właśnie kultury w organizacji. Wymaga także zaangażowania wszystkich stron, acz w dużej mierze spada na lidera. Musi on podjąć to wyzwanie, ponieważ dobra atmosfera w firmie jest inwestycją, która z pewnością zwróci się z nawiązką.

Zespół Process Coach

data-ataccount="1223050:m0l3c4w9y0" da-form="980140:d5s4c5">