Energia zespołu pracowników jest czymś znacznie większym niż suma energii pracowników wchodzących w jego skład — tak w krótkich słowach można określić zjawisko synergii pojawiające się często pomiędzy pracownikami podejmującymi się realizacji danego zadania. Często synergia jest opisywana również za pomocą krótkiego równania: 1+1 = 3. Co sprzyja pojawieniu się efektu synergii?

Powstawanie efektu synergii: praca zespołowa to podstawa

Nie ma zjawiska synergii bez pracy zespołowej – o tym przekonują autorzy artykułu pt. „Zarządzanie zespołem” stworzonego przez organizację doradczą Wschód Biznesu (tekst powstał w ramach projektu unijnego mającego na celu polepszanie przedsiębiorczości Polaków). Budowa zespołu jest jednak procesem trudnym i wymagającym czasu. Obowiązek ten spoczywa na barkach osoby zarządzającej: menadżera, kierownika czy team leadera. Powinien on zacząć od dobrania odpowiednich osób do współpracy, następnie przydzielenia im jasno określonych ról, dostosowanych do ich umiejętności i osobowości. Jego zadaniem jest również wzniecenie entuzjazmu w pracownikach oraz stworzenie spójnego planu działania. Prawdziwy zespół różni się od niezgranego zespołu czy zbieraniny przypadkowych osób tym, że:

  • działa zgodnie z jasno określonymi celami;
  • ponad jednostkowe cele stawia dobro grupowe;
  • respektuje decyzje wydawane przez zwierzchnika;
  • jego członkowie mają poczucie przynależności do danej grupy;
  • każdy ma możliwość swobodnego wypowiadania się, bez narażenia się na krytykę, ponadto ma pewność co do tego, że zostanie wysłuchany.

Synergia jako rezultat efektywnego zarządzania zespołem

Na synergię należy patrzeć jako na dodatek lub też niejaki efekt uboczny dobrze układającej się współpracy pomiędzy grupą kompetentnych osób. Synergia w zespole pojawia się w momencie, w którym współpracownicy mają idealne warunki do zastosowania swoich kompetencji w realizacji zadań. Żeby jednak doszło do jej wytworzenia, należy najpierw zadbać o stworzenie fundamentów, czyli dobrze współpracującego ze sobą zespołu. Takie informacje można pozyskać między innymi na szkoleniach przeznaczonych dla liderów.

 

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">