Na czym polega efektywne zarządzanie zespołem? Czy aby być dobrym managerem, wystarczy charyzma i stanowcza postawa? Co zrobić, aby nasz zespół chciał z nami współpracować i realizować obrane cele? To tylko kilka z wielu pytań, które pojawiają się w głowie lidera, którego zadaniem ma być stworzenie silnego i zgranego teamu. Zarządzając zespołem ludzi, potrzebne są nie tylko specjalistyczne kwalifikacje zawodowe w danej dziedzinie, ale także predyspozycje związane z planowaniem, zarządzaniem oraz umiejętności interpersonalne. Zastanówmy się zatem, jakimi zasadami ma się kierować lider, chcąc stworzyć dobry i zgrany zespół i efektywnie nim zarządzać.

Precyzyjne stawianie celów

Dobry lider potrafi dokładnie sprecyzować zadania dla poszczególnych pracowników ze swojego zespołu, tak, aby w końcowym efekcie można było osiągnąć zamierzony cel. Ważną kwestią jest konkretne przedstawienie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi pracownikami, tak aby każdy członek zespołu wiedział, na czym polegać ma jego wkład w dany projekt i za co konkretnie jest odpowiedzialny.

Właściwa organizacja pracy

Chcąc efektywnie zarządzać zespołem, manager musi znać poszczególne etapy realizowania danego projektu, tak by móc odpowiednio delegować zadania, a w razie konieczności zamieniać ich kolejność. Z kolei to, czy zadania zostaną umiejętnie podzielone pomiędzy poszczególnych członków zespołu świadczy o tym, czy lider ma świadomość co do zalet, możliwości i ograniczeń osób, które są pod jego skrzydłami. Dzięki właściwej organizacji pracy cały proces realizacji zadania będzie zharmonizowany w czasie i zakończony w terminie. Ten aspekt jest szczególnie ważny w sytuacji, gdy zespół ma charakter wirtualny i pracuje ze sobą zdalnie.

Dyrektywność i motywacja

Sprawczy lider to osoba, która posiada autorytet i poczucie własnej wartości. Dzięki tym cechom łatwiej być zdecydowanym w stawianiu wymagań z pozycji zarządzającego i spodziewać się oczekiwanych rezultatów. Odpowiednia postawa, ton głosu, bezkompromisowość i asertywność w niektórych kwestiach zadecydują o powodzeniu przedsięwzięcia. O terminowości i jakości zrealizowanego zadania zadecydują również atmosfera panująca w zespole i poziom wewnętrznej motywacji poszczególnych osób.

Zarządzanie zespołem na pewno nie należy do łatwych zadań. Osoba chcąca robić to w sposób efektywny, oprócz doświadczenia i ciągłego doskonalenia, powinna utrzymywać partnerskie relacje z pracownikami i dbać o dobrą atmosferę w zespole. Wszystko to będzie sprzyjać lojalności, zaangażowaniu i kreatywności, niezbędnych do realizacji zamierzonego efektu.

Zarządzania zespołem w sposób efektywny można się nauczyć, na przykład korzystając z pomocy profesjonalnego coacha – https://kurs.monikaschwertner.com/.

Zespół Process Coach