Odpowiednie kontakty zawodowe często decydują o powodzeniu w biznesie, ale i w karierze. Przedsiębiorca musi wiedzieć, jak budować relacje ze wszystkimi, którzy wchodzą w skład jego otoczenia zawodowego: kontrahentami, pracownikami, a przede wszystkim z klientami. To samo musi wiedzieć pracownik. Oto trzy najskuteczniejsze porady, które pozwolą tworzyć trwałe więzi na polu zawodowym.

Empatyczne nastawienie

Umiejętność postawienia się w sytuacji, w jakiej znajduje się druga osoba, pozwala lepiej zrozumieć rozmówcę. Dzięki temu można trafnie określić emocje i oczekiwania drugiego człowieka, a tym samym znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. Takie podejście jest szczególnie przydatne przy identyfikacji potrzeb klientów, również tych wewnętrznych. Jeśli właściwie je określimy, a następnie zaoferujemy coś, co pomoże je spełnić, to możemy być pewni sukcesu.

Reguła wzajemności

Jedną z najbardziej sprawdzonych metod wywierania wpływu na ludzi jest zasada wzajemności. Mówi ona o tym, że wyświadczenie przysługi drugiej osobie lub obdarowanie ją upominkiem budzi w niej uczucie wdzięczności. Chce ona odwdzięczyć się za miły gest, dlatego dokonuje zakupu, zapisuje się na newsletter lub dodaje stronę firmy do ulubionych. Warto pamiętać o tej regule i co jakiś czas obdarowywać klientów nawet niewielkim prezentem. A w firmie na przykład uśmiechem. Badania w korporacjach potwierdzają, że pozytywne i optymistyczne osoby, których życzliwe podejście do innych odbierane jest jako szczere, są w stanie wszystko załatwić i w krytycznych chwilach mogą liczyć na silne wsparcie ze strony swoich kolegów i koleżanek.

Podtrzymywanie kontaktu na różne sposoby

Rośliny, o które się nie dba, zaczynają umierać. Podobnie jest z relacjami, również z tymi na stopie zawodowej. Warto zatem od czasu do czasu przejrzeć notes z kontaktami i znaleźć kilka minut na rozmowę z tymi klientami lub współpracownikami, od których długo nie ma się żadnych wieści. W podtrzymywaniu kontaktu można wykorzystać media społecznościowe. Jednak nie powinny one w całości zastąpić innych form porozumiewania się. Nie należy również przesadzać – zbyt częste telefony i e-maile mogą zostać odebrane jako narzucanie się. Warto zachować odpowiednią równowagę.

Podsumowując – pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, nie maszynami, tak więc jedynie zadaniowe podejście nigdy się do końca nie sprawdzi, potrzebny jest też aspekt relacyjny.

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">