Współcześnie efektywność w prowadzeniu biznesu ocenia się nie tylko przez pryzmat wyników finansowych. Coraz bardziej istotną rolę odgrywają tzw. miękkie kompetencje oraz styl prowadzenia firmy. Okazuje się, że współczesne przedsiębiorstwa potrzebują tzw. “kobiecej ręki”. W związku z tym warto odpowiedzieć sobie na dwa pytania: Czym charakteryzuje się kobiecy styl zarządzania? Jak kobiety prowadzą swoje biznesy?

Kobieta w biznesie

Zmiana z gospodarki industrialnej na postindustrialną sprawiła, że zmieniły się priorytety w zarządzaniu biznesem. Coraz częściej zauważa się, że, aby praca była efektywna, ważne jest nie tylko to, ile jej się wykona, ale głównie to, jak będzie ona przebiegać i jaka będzie jej jakość. W związku z tym zaczęto przywiązywać uwagę do atmosfery w pracy, relacji z pracownikami i między nimi. Zauważono też potrzebę balansowania życia zawodowego i osobistego. Wszystko to stawia przed osobami prowadzącymi biznes nowe wyzwania, z którymi bardzo dobrze radzą sobie kobiety zarządzające firmami.

Zarządzanie firmą

Kobiety w zarządzaniu firmą mają umiejętność zwracania uwagi na elementy, które trudno zmierzyć, ale które mają bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Potrafią komunikować się w sposób, który nie przyjmuje formy rozkazów. Posługują się one raczej dawaniem wskazówek, wskazywaniem celów i oceną efektów. W zarządzaniu stawiają na budowanie zespołów i wielozadaniowość. Potrafią docenić też znaczenie dzielenia się informacją.

Kobiecy styl zarządzania jako sposób na sprostanie współczesnym wymaganiom
Obecnie, aby firma przetrwała w szybko zmieniającej się rzeczywistości, potrzebne jest odejście od hierarchiczności i postawienie na tworzenie relacji. Istotne są przepływy wiedzy, informacji i know-how. W zróżnicowanej rzeczywistości potrzebna jest inteligencja emocjonalna, która umożliwia odnajdywanie się w różnych sytuacjach i pracę z różnymi ludźmi. Dlatego kondycja firmy może zależeć od przyjęcia konkretnych rozwiązań, które są charakterystyczne dla kobiecego stylu zarządzania.

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">