Dla każdego z nas sukces ma nieco inną definicję. Ogólnie pod tym pojęciem rozumiemy najczęściej pomyślność w danej dziedzinie lub osiąganie zaplanowanych wcześniej celów. Wszystko zależy jednak od tego, co jest priorytetem dla danej osoby bądź organizacji.

Dlaczego dla każdego z nas sukces jest czymś innym?

Sukces dla każdego z nas jest czymś zupełnie innym, ponieważ w życiu kierujemy się różnymi wartościami, zasadami, mamy też inne priorytety. Żeby określić własną definicję sukcesu, powinniśmy ostrożnie i szczerze zastanowić się nad tym, co tak naprawdę chcemy w życiu osiągnąć. W uzyskaniu odpowiedzi niezwykle wartościowe jest skorzystanie z pomocy dobrego coacha lub psychologa.

Jak przedsiębiorstwa określają swoją definicję sukcesu?

W przypadku przedsiębiorstw odpowiedź na pytanie o definicję sukcesu jest – inaczej niż w przypadku ludzi – znacznie bardziej jednoznaczna. Przeważającej liczbie podmiotów zależy na tym, aby górować nad swoją konkurencją, osiągając jednocześnie dobre wyniki sprzedażowe lub oddziałując na szerokie grono odbiorców.

Na temat mierników sukcesu przedsiębiorstwa powstało wiele artykułów i książek. Powtarzającym się wnioskiem – który pojawia się również w artykule „Kategoria sukcesu i jej determinanty w wybranych polskich przedsiębiorstwach” napisanym przez dr Annę Kwiecień z UE w Katowicach – jest twierdzenie, że prawdziwym sukcesem organizacji nie są pojedyncze wyniki, ale swojego rodzaju procesy, które pozwalają uzyskiwać oczekiwane rezultaty. Poza tym — co wynika z badań Kwiecień — żeby przedsiębiorstwo zostało uznane za odnoszące sukcesy, musi osiągać dobre wyniki na więcej niż jednym polu.

Autorka przywołuje również czynniki umożliwiające przedsiębiorstwom osiąganie sukcesów, jakie zostały zidentyfikowane przez różnych specjalistów w zakresie zarządzania. Choć każda lista jest inna, łączy je właściwa organizacja zadań przy jednoczesnej elastyczności w ich wykonywaniu.

Warto przełożyć tę wiedzę ze sfery efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem na swoją sferę prywatną. W jaki sposób Ty możesz efektywniej zmierzać do sukcesu? Najskuteczniejsze będzie dobre zdefiniowanie celów i zaplanowanie zadań, a jednocześnie rozumienie, że plany, a nawet cele trzeba czasem przedefiniować.

 

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">