Coraz więcej pań zajmuje stanowiska kierownicze, tym samym zmieniając obraz rynku pracy i stereotypy dotyczące kobiet. Czy kobiecy styl zarządzania jest inny – lepszy lub gorszy – od tego, jaki praktykują mężczyźni? Prowokującym tytułem zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem naszych przemyśleń.

Styl zarządzania – kobiecy i męski

Ok, ustalmy najpierw, jakie w tej kwestii panują stereotypy. Męski sposób szefowania kojarzy się z postawą bardziej autokratyczną, zgodnie z którą szef nie grzeszy wyrozumiałością oraz wymaga od swoich pracowników spełniania określonych obowiązków. Najważniejsze wartości to zysk firmy i nieustanne dążenie do postępu, prześcigania konkurencji i zdobywania nowych rynków. Menadżer preferujący męski styl zarządzania jest asertywny i wie, jak podejmować decyzje w stanowczy sposób. Z kolei w organizacjach prowadzonych w sposób kobiecy spodziewamy się, że za najwyższe wartości będzie się uznawać pracowników i relacje między nimi. Stereotypowa szefowa interesuje się problemami swoich podwładnych, a przy rozwiązywaniu konfliktów stawia na intuicję. Jest pełna empatii i zawsze dąży do osiągnięcia kompromisu.

Czy rzeczywiście jest jakaś różnica?

Badania przeprowadzone wśród niemal setki menadżerów średniego szczebla (proporcje płci wynosiły 1:1) pokazują, że nie istnieje żadna wyraźna zależność między sposobem zarządzania a płcią. Oznacza to, że panie mogą prowadzić rządy „twardej ręki” równie chętnie co panowie. Mężczyźni z kolei mogą okazać się o wiele bardziej empatyczni niż ich koleżanki po fachu, często również nie budują dystansu pomiędzy sobą a pracownikami. Jedyna zauważalna różnica między płciami to, że statystycznie kobiety na stanowiskach kierowniczych mają lepsze wykształcenie niż mężczyźni.

Jak określić swój styl zarządzania?

Jeśli jesteś menedżerem i chcesz się wiedzieć, jaki jest Twój styl przywódczy, najlepiej poproś o informację zwrotną od swoich podwładnych. Możesz zorganizować sesję burzy mózgów ze swoim zespołem na temat “Jak możemy lepiej ze sobą współpracować”. W czasie takiej sesji nie tylko dowiesz się, jak obecnie czują się Twoi ludzie z Tobą jako menedżerem, ale też wygenerujecie wspólnie nowe pomysły na to, jak możecie lepiej pracować razem. A przez to, jak Ty jako menedżer możesz lepiej zarządzać pracą Twojego zespołu.

Jeśli natomiast czujesz, że zarządzanie Twoim zespołem jest dla Ciebie obecnie z jakiegoś powodu dużym wyzwaniem i nie wiesz, jak to zmienić, pomocna będzie konsultacja z ekspertem – coachem biznesowym. Praca z coachem pomoże Ci  rozwinąć się w zakresie kompetencji miękkich, które mają  kluczową rolę na stanowiskach kierowniczych. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu osoby, która w tym obszarze wspiera  menedżerów i w ten sposób działaj na rzecz poprawy stopnia komfortu Twojego życia zawodowego.

Zespół Process Coach