Sukces nie powinien być postrzegany jako jednostkowe wydarzenie w życiu, ale swego rodzaju proces wymagający sporych nakładów czasu i wysiłku. Dobrze wiedzą o tym prawdziwe kobiety biznesu, które stale podnoszą swoje kompetencje. Uczenie się jest sposobem na dopasowanie się do wymagań stawianych przez rynek pracy, który to przecież podlega dynamicznym zmianom.

Czynniki warunkujące sukces (według przedsiębiorczyń, menadżerek i kobiet biznesu)

O głównych elementach przyczyniających się do odniesienia sukcesu zawodowego możemy przeczytać między innymi w artykule zatytułowanym „Droga kobiet do sukcesu biznesowego w dobie polityki równych szans” autorstwa dr Moniki Fabińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego.

  • W publikacji opisane zostało badanie, któremu poddano 353 respondentki – przedsiębiorczynie lub menadżerki. Poproszono je o wskazanie czynników mających ich zdaniem największy wpływ na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy.
  • Aż 16% ankietowanych wskazało na konieczność przeprowadzania większej liczby szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kobiet.
  • Kolejne 11% badanych za najlepsze rozwiązanie uznało organizację warsztatów mających poprawić pewność siebiepoczucie własnej wartości. 
  • Dla 8% respondentek najistotniejsze znaczenie miałoby wsparcie ze strony kobiet, które już odniosły sukces, a więc coaching lub mentoring prowadzony przez menadżerki z doświadczeniem.

Znaczna część przedsiębiorczym uważa  samorozwój oraz nieustanną naukę za kluczowy czynnik wpływający na osiągnięcie sukcesu.

Konieczność zmiany przekonań

Ze wspomnianego powyżej artykułu wynika również, że przedsiębiorczość oraz wiara we własne możliwości zawodowe jest w dużym stopniu uwarunkowana płciowo. Choć jednostka nie może zmienić systemów, które od wielu lat są kształtowane przez społeczeństwo, to zawsze jednak może zmienić swoje przekonania — ucząc się i doskonaląc swoje umiejętności, również te z zakresu komunikacji interpersonalnej czy zarządzania sobą w czasie

Polecamy skorzystanie z naszych sesji coachingowych. W trakcie spotkań stawiamy na praktyczną naukę cennych umiejętności przydatnych w rozwoju kariery każdej kobiety biznesu oraz na dzielenie się doświadczeniem – „I ja tam byłam, miód i wino piłam…” :) 

Zespół Process Coach