Konflikty są nieodłącznym elementem naszego życia. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą kontakty międzyludzkie, czyli w domu, szkole czy pracy. Miejsca, w których skupiają się ludzie z odmiennymi charakterami czy temperamentami, o odmiennym sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistość są naturalnym środowiskiem rodzenia się tarć poglądów, różnic zdań, odmiennych przekonań. Konflikty same w sobie, dopóki nie przeradzają się w akty agresji słownej, są zjawiskiem jak najbardziej naturalnym i stwarzającym okazje do samorozwoju. Dzięki nim rośnie bagaż naszych doświadczeń i poszerzają się nasze horyzonty. Są też tacy, którzy konfliktu unikają za wszelką cenę, widząc w nim przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa i stabilności własnej pozycji. Zastanówmy się zatem, czy konfliktów należy unikać czy wykorzystywać je do ożywienia atmosfery i lepszej współpracy.

Czym jest konflikt?

Samo słowo konflikt ma wydźwięk pejoratywny i kojarzy się z czymś niepożądanym, czymś, czego powinno się unikać. Niejednokrotnie nosimy w sobie przeświadczenie, że konflikty są dowodem bezsilności i niezaradności. Jednak dzięki ich pojawieniu się mamy okazję do skonfrontowania naszych różnych wartości i potrzeb, dzięki czemu możemy znaleźć wspólne rozwiązanie, czyniące współpracę na każdym gruncie lepszą i bardziej efektywną.

Co daje nam konflikt?

Bez konfliktów nie byłoby rozwoju. Bez różnicy zdań nie mielibyśmy okazji do skonfrontowania własnych potrzeb i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Dzięki podejmowaniu prób rozwiązywania pojawiających się konfliktów każdy z jego uczestników ma poczucie, że jest traktowany podmiotowo, a jego sprawy są ważne i istotne dla drugiej strony. W sytuacji konfliktowej mamy okazję zobaczyć, co jest ważne dla drugiego i dlaczego, uczymy się wzajemnego szacunku dla odmiennych racji i poglądów. Unikając konfliktów za wszelką cenę, nie mamy gwarancji, że osiągniemy zamierzony rezultat, a jedynie odsuniemy sprawę na później, a nasz poziom frustracji wzrośnie.

Potrzeba pewnej dojrzałości, aby w konflikcie zobaczyć nowe możliwości. Konflikt to swoistego rodzaju dar, który może nas wzbogacić o nowe doświadczenia, zarówno indywidualnie, jak i w zbiorowościach, w których na co dzień funkcjonujemy. To doskonała alternatywa do „tłamszenia” w sobie złych emocji i ukrywania tego, co trudne i niewygodne. Oczywiście wymaga to od nas zaangażowania, poświęcenia czasu, ale odkrywanie wzajemnych potrzeb i wspólne poszukiwanie rozwiązań jest tego warte.

Wiedzę potrzebną do zarządzania zespołem i przydatną na każdym etapie kariery zdobędziesz podczas naszych kursów online. Zapisz się już dziś!

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">