Jedną z istotnych umiejętności lidera jest efektywne prowadzenie negocjacji — niezależnie od tego, czy kwestią jest zatrzymanie danego pracownika w firmie, czy ustalanie warunków współpracy z klientem. Jakie style negocjacji można wyróżnić w naukach o komunikowaniu i zarządzaniu?

Różne style prowadzenia negocjacji zostały przedstawione między innymi w artykule Zenona Ślusarczyka „Istota i znaczenie komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Tekst został opublikowany w czasopiśmie naukowym „Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie”.

Czym jest negocjowanie i jakie są jego etapy?

Choć to stwierdzenie dość oczywiste, warto przypomnieć, że jako negocjacje rozumie się rozmowy prowadzone w celu uzyskania efektu win-win. Tego rodzaju komunikacja charakteryzuje się tym, że pomiędzy dwiema stronami występuje jednoczesna sprzeczność interesówchęć zachowania dotychczasowych, partnerskich kontaktów. Istnieją cztery główne etapy negocjowania: przygotowanie, otwarcie rozmów, przedstawienie oferty i zakończenie rozmów. Styl prowadzenia negocjacji należy określić już na samym początku, ponieważ wpływa na możliwy efekt rozmów.

Style negocjowania

Negocjator może obrać różne strategie. Najczęściej wybierane style negocjowania polegają na:

  • rywalizacji – celem jest przede wszystkim zwycięstwo, co automatycznie oznacza konieczność poczynienia ustępstw ze strony przeciwnej;
  • porozumieniu – w tym przypadku gra toczy się przede wszystkim o utrzymanie dotychczasowych relacji z drugą stroną, dlatego negocjator jest skłonny do znalezienia kompromisu;
  • logice – gdy wynikiem negocjacji ma być uzyskanie rozsądnego kompromisu w sposób jak najmniej stronniczy.

Jak ćwiczyć prowadzenie negocjacji? Czy pomoże w nich coach biznesowy?

Nie trzeba być urodzonym mówcą, aby dobrze negocjować – można się tego nauczyć (najlepiej w sposób praktyczny). W tym celu warto wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez osoby z wieloletnim doświadczeniem negocjowaniu. Podczas ćwiczeń uczestnicy mają okazję przetestować różne style argumentowania i przekonywania, co przygotowuje ich do dobrego sprawowania funkcji liderskiej w organizacji.

Zespół Process Coach

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">