Ludzie z aspiracjami często spotykają się z niechęcią ze strony otoczenia. Dotyczy to w szczególności kobiet biznesu, które nie spełniają standardowych oczekiwań otoczenia i wybierają alternatywne ścieżki życiowe. W związku z tym mogą u nich pojawić się nieuzasadnione wyrzuty sumienia. Podpowiadamy, w jaki sposób i dlaczego należy z nimi walczyć

Większa ambicja to szczęśliwsze życie i pierwszy krok, by stać się kobietą biznesu, odnoszącą sukces!

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez naukowczynię Cecile K. Cho, z Korea University Business School, osoby stawiające sobie ambitne cele odczuwają większą satysfakcję ze swojego życia. W eksperymencie badaczki wzięło udział 134 uczestników, których poproszono, aby wyobrazili sobie, że są inwestorami i  wyznaczyli docelową stopę zwrotu od 6% do 20% z możliwością poniesienia straty i bez posiadania pewności co do otrzymania zarobku. Osoby, które wyznaczyły stopę na poziomie 14% i poniżej, stanowiły większość w badanej grupie. Pozostali wybrali bardziej ambitne cele inwestycyjne. Następnie poproszono wszystkich o zdecydowanie co do trzech działań, które ostatecznie przyniosłyby oczekiwane zyski do ich wirtualnych portfeli. Inwestorzy, którzy zyskali najwięcej, ze względu na swoje ambitne postanowienia, odczuwali zdecydowanie większą satysfakcję niż uczestnicy badania, którym udało się zyskać tyle samo, ale ich oczekiwania były zdefiniowane na niższym poziomie. Wniosek jest prosty: wymaganie od siebie, przynoszące spodziewany rezultat, pozwala na czerpanie z życia większej radości niż otrzymanie czegoś w wyniku przypadku. Jak jednak przestać się obwiniać o sięganie po więcej?

Cztery sposoby na to, aby przestać obwiniać się o ambicje

1. Czerpanie inspiracji z góry: jeśli boimy się podejmować bardziej ryzykowne decyzje, warto zainspirować się historiami ludzi, którzy nie bali się żyć pod prąd.

2. Stosowanie afirmacji: wyrzuty sumienia związane z posiadaniem ambicji często wiążą się z próbą spełniania oczekiwań innych osób. Dlatego warto stosować afirmacje, które pomogą przeformułować podświadome przekonania w kierunku tego, że warto żyć zgodnie z własnym planem.

3. Sięganie po pomoc specjalisty: obwinianie się o ambitne cele może wiązać się z traumami z dzieciństwa oraz niewłaściwymi relacjami z najbliższym otoczeniem. W celu ich rozpracowania poleca się sesje z ekspertem — trenerem, coachem lub psychologiem.

4. Odcięcie się od toksycznego otoczenia: niekiedy należy sięgnąć po ostateczny środek, jakim jest zerwanie kontaktów z osobami, które krytykują nasz sposób na życie.

Zespół Process Coach

https://www.inc.com/news/articles/201108/study-says-ambitious-goals-make-people-happier.html

data-account="1223050:m0l3c4w9y0" data-form="980140:d5s4c5">