Zadowolony pracownik jest efektywny i zaangażowany w swoją pracę. Z takimi sloganami można spotkać się coraz częściej. Nie ma w tym nic dziwnego, tym bardziej że koszt rekrutacji nowej osoby do pracy jest bardzo wysoki. Wiąże się on także z koniecznością przyuczenia pracownika do prawidłowego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Coraz więcej mówi się więc także o inicjatywie pracowniczej, która zwiększa zaangażowanie. Jak pracownik z inicjatywą jest postrzegany przez szefa?

Czym skutkuje brak inicjatywy u pracowników?

Obecnie coraz częściej odchodzi się od sposobu zarządzania, w którym to pracownikom trzeba wskazywać palcem, co mają robić i w jakiej kolejności. Taka osoba, nie tylko nie jest zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków, ale również często wykonuje je niejako mechanicznie, bez zastanowienia. Brak inicjatywy i zaangażowania przejawia się w tym, że pracownik nie proponuje żadnych własnych rozwiązań, nie inicjuje działań, nawet wówczas, gdyby mogły przynieść faktyczne korzyści firmie. Nie podejmuje samodzielnych decyzji, a tym samym nie próbuje przewidywać konsekwencji ani planować. Taka osoba mogłaby się sprawdzić wyłącznie przy bardzo prostych, powtarzających się zadaniach, w każdej innej sytuacji wskazana i pożądana jest samodzielność w myśleniu.

Czym jest i o czym świadczy inicjatywa pracownika?

Inicjatywa pracownika świadczy przede wszystkim o jego zaangażowaniu. Taka osoba czuje się związana z firmą, przez co ryzyko jej odejścia z pracy jest znacznie mniejsze. Inicjatywa pracownika to więc nic innego, jak kompetencja, która polega na tym, że angażuje się on w powierzone działania, samodzielnie szuka rozwiązań, poddaje pomysły, śledzi wydarzenia z branży, a także szuka rozwiązań, które nie dotyczą bezpośrednio jego stanowiska, ale mogą pomóc całej firmie. Osoba taka ma otwarty umysł, a przez to widzi szanse, które można wykorzystać dla dobra grupy.

A co na to szef?

Inicjatywa to cecha, która często jest poszukiwana przez pracodawców u pracowników. Taka osoba bowiem nie tylko bierze odpowiedzialność za wykonywane przez siebie zadania, ale także zachęca innych do pracy. Wspólnie z innymi poszukuje najlepszych sposobów rozwiązania problemu. Nic więc dziwnego, że pracodawcy cenią osoby wykazujące inicjatywę. Są one doceniane nie tylko finansowo.

Kierownik może świadomie tak kształtować kulturę pracy w zespole, by wzmacniać inicjatywy oddolne. Bardzo dobrym sposobem jest organizowanie regularnych na przykład raz na kwartał sesji burzy mózgów w zespole. Zdefiniowany zostaje problem/temat, a następnie wszyscy pracownicy generują pomysły na jego rozwiązanie – ważne, żeby na pierwszym etapie sesji nie były one w żaden sposób oceniane, komentowane, aby każdy się czuł swobodnie i by nie ograniczać kreatywności w zespole. Dopiero na etapie wyboru pomysłów, zespół zdecyduje, które są najlepsze.

Podsumowując, na inicjatywę pracowników ma wpływ kultura organizacyjna, która jest elementem zarządzania zasobami ludzkimi i ważnym narzędziem kształtowania postaw i zachowań organizacyjnych.

Zespół Process Coach

data-ataccount="1223050:m0l3c4w9y0" da-form="980140:d5s4c5">